Decizia Comitetului de etică cu referire la cazul medicului apărut într-un video publicat pe rețelele de socializare

08.08.23

Cu referire la cazul medicului care a apărut într-un video publicat pe rețelele de socializare, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” informează:

Comitetul de etică și deontologie al instituției medicale a examinat cazul sub toate aspectele și a constatat că pacienta a beneficiat de asistența medicală necesară, intervenția chirurgicală fiind realizată cu succes de către medicul vizat. La ședințele Comitetului de etică și deontologie au fost ascultate pozițiile părților implicate, iar pacienta a menționat că nu are pretenții față de medic și actul medical.

Totuși, Comitetul de etică și deontologie a constat unele expuneri ale medicului care deviază de la normele de etică și deontologie, prevăzute în Codul deontologic al lucrătorului medical și farmacistului și a decis aplicarea avertismentului, ca sancțiune, inclusiv participarea la instruiri suplimentare cu tematica „Etica și deontologia lucrătorului medical și a farmacistului”. Decizia a fost adusă la cunoștința medicului, cu care a fost de acord.