Desfăşurarea activităţilor de consemnare a aniversării a 200 ani de la fondarea IMSP SCR

15.03.17

Pe 26 decembrie 2017, IMSP Spitalul Clinic Republican împlineşte 200 de ani de la întemeiere. Este o dată importantă pentru întreaga republică. Cu această ocazie, pe parcursul anului 2017, vor fi desfăşurate mai multe evenimente.

În scopul bunei organizări şi desfăşurări ale acestor manifestaţii, administraţia SCR a organizat o şedinţă în cadrul căreia au fost trasate sarcini şi determinaţi responsabili, după cum urmează:

 • Editarea albumului/cărţii (SCR în documente şi poze)

Preşedinte: Adrian Tănase.
Membrii: Alexandru Sandu, Natalia Gaibu, Alexandru Botizatu, Ruslan Atanasov, Valentina Saghin, Mihail Parasii, Vasile Godoroja, Valeriu Zlatin, Roman Bodrug.

 • Organizarea Conferinţei ştiinţifice, publicarea materialelor în Buletinul AŞM (nr. 3)

Preşedinte: Aurel Bodiu
Membrii: Emil Cioban, Ion. Balica, Victor Cojocaru, Vladimir Cazacov, Eugen Tcaciuc.

 • Dezvelirea plăcii comemorative/basoreliefului „Timofei Moşneaga”

Preşedinte: Iaroslav Martin.

 • Inaugurarea Muzeului IMSP SCR

Preşedinte: Nina Munteanu
Membrii: Vera Sali, Victor Cojocaru, Zinaida Alexa, Gheorghe Brânză, Raisa Tănase, Galina Tulatos.

 • Întocmirea listei invitaţilor din ţară şi de peste hotare, confecţionarea materialelor (rechizite, invitaţii, diplome, insignă, medalie comemorativă)

Preşedinte: Ion Balica
Membrii: Ruslan Atanasov, Anatol Vrabie, Aurel Ţurcanu, Liviu Maniuc, Alexandru Toma, Eduard Bernaz.

 • Deschiderea contului special (asigurare financiară, sponsorizări)

Preşedinte: Alexandra Batog
Membrii: Mariana Macari, Ana Vasiliev, Elvira Melinteanu, Marcela Chilianu.

 • Promovarea imaginii SCR în mass-media

Preşedinte: Marina Zibliuc
Membrii: Natalia Gaibu, Oxana Bujor, Raisa Tănase, Zinaida Alexa.

 • Elaborarea filmului despre SCR

Preşedinte: Anatol Ciubotaru
Membrii: Andrei Locoman, Mihail Parasii.

 • Realizarea acţiunilor organizatorice (întâlnirea invitaţilor, cazarea, asigurarea transportului)

Preşedinte: Iaroslav Martin
Membrii: Eugen Cerevan, Marcela Chilianu, Ruslan Atanasov

Secţiunea II:

 • Organizarea manifestaţiilor festive

Preşedinte: Anatol Ciubotaru
Membrii: Nina Munteanu, Andrei Locoman

 • Raport jubiliar

Preşedinte: Nina Munteanu
Membrii: Victor Eremia

 • Acordarea de menţiuni personalului medical şi veteranilor

Preşedinte: Irina Roşca
Membrii: Şefii de secţii, servicii, cabinete, Valentina Saghin.

Şedinţele Comitetului organizatoric vor avea loc lunar; şedinţele Comisiilor de competenţă – săptămânal (ziua de luni, ora 14.00). Preşedinţii Comisiilor de competenţă urmează să:

 • elaboreze planuri de activităţi, care ulterior vor fi aprobate de preşedintele Comitetului organizatoric,
 • raporteze în cadrul şedinţelor Comitetului organizatoric asupra mersului realizării lor.