Dispoziție cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

19.11.18