Mesaj de mulțumire prof. Cojocaru Victor și echipei ATI

24.04.24

”Subsemnata Lidia Pădureac, cetățean al Republicii Moldova, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, prim-prorector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (deținătoare a Medaliei „Meritul Civic”), vin cu o scrisoare de gratitudine pentru Domnul Victor COJOCARU, doctor habilitat, profesor universitar, șeful Catedrei anesteziologie și reanimatologie nr. 2 și al bazei clinice Anesteziologie și reanimatologie a USMF „Nicolae Testemițeanu”, membru al Consiliului Științific al IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, care împreună cu echipa de medici, asistenți medicali, lucrători medicali, ghidată profesionist și academic mi-au salvat viața.

În data de 26 martie 2024 am fost transportată de urgență (prin serviciul Aviasan) la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, secția Terapie Intensivă Chirurgie cardiovasculară (diagnoza severă: embolia vaselor pulmonare, cu mici șanse de supraviețuire). Felul în care a fost gestionată situația mea și s-a reușit stabilizarea și ulterior îmbunătățirea stării mele de sănătate a fost mai mult decât impresionant: acțiunile urgente și strict ordonate ale tuturor celor implicați în lupta pentru viața mea – o echipă, o adevărată școală academică de practicieni (în spiritul tradițiilor clasice de „școli” prin care instruirea și dezvoltarea se concentrează în jurul unei personalități experimentate cu profunde cunoștințe teoretice și experiență practică) ghidată cu mult profesionalism, responsabilitate, exigență de Domnul Profesor Victor COJOCARU.

Nu mi-am putut imagina că așa ceva este posibil în sistemul medical din Republica Moldova! Incredibil, impresionant și emoționant! Totul funcționa în regim de urgență ca un mecanism complex în care fiecare parte componentă își cunoaște și își asumă responsabilitatea pe domeniul său de specialitate în mod profesionist, judicios, chibzuit, temeinic și analitic: profesor, șef de secție, medici, doctori pe domenii mai înguste, asistenți medicali.

Prin această experiență, astăzi deja pot constata cu fermitate faptul că Domnul Profesor Victor COJOCARU, cu abilități medicale, academice și de mentorat excepționale, furnizând celor din jur îndrumare, experiență, cunoștințe  și inspirație a reușit să consolideze o echipă de profesioniști (medici, asistenți medicali, specialiști), care cu multă iscusință și dăruire de sine îmbină acțiunile practice cu cercetarea științifică!

Auzeam doar crâmpeie din discuții: „eu consider, că … și vin cu următoarele argumente”, „eu analizez datele exacte de la laborator și aici trebuie să acționăm …, în caz contrar există riscul…”, „ținem cont de faptul că inițial va trebuie să aplicăm…” „Dle Profesor noi propunem să acționăm astfel încât ..., Dumneavoastră ce ziceți?”. Urmează o analiză a situației de către Domnul Profesor, cu atenționarea asupra unor detalii. Această comunicare și identificare a celor mai optimale soluții pentru ca inima mea să continuă să bată se realiza în timp record, concomitent cu analiza informațiilor de pe monitoare, din investigații și examinări de moment. În final, cu precizările de rigoare în temeiul tuturor indicatorilor s-a acționat prompt. Fiind martor la toate aceste acțiuni, conștientizând situația în care mă aflam am obținut o mare doză de curaj, speranță și încredere (atât de necesare fiecărui pacient aflat în terapie intensivă) că tot ce este posibil pentru salvarea vieții mele se întreprinde în timp real, hotărât, fără ezitări, cu multă exactitate și cu toate argumentele necesare. Recunoștință și pentru infirmierele din Secția Terapie Intensivă, Chirurgie cardiovasculară, care cu multă atenție și grijă oferă sprijinul necesar pacienților.

Un alt aspect impresionant: utilajul medical performant din spațiul în care m-am aflat (fiind conectată la o serie de aparate care ofereau informația non-stop despre starea organismului meu – orice deviere era semnalizată prin alertă) și de specialiștii care de urgență veneau suplimentar cu tehnica medicală portabilă în secția de terapie intensivă pentru a stabili starea organismului în dinamică. Și nu este doar cazul meu: am văzut cum zi de zi, oră de oră sunt aduși pacienți pentru viața cărora se luptă la fel cum s-a luptat pentru sporirea șanselor mele de supraviețuire! Fiecare din cei care au trecut prin Secția Terapie Intensivă, Chirurgie cardiovasculară, cu siguranță ar confirma cele prezentate în această scrisoare.

Scriu și constat cu toată sinceritatea din partea tuturor pacienților salvați: Secția Terapie Intensivă este acel spațiu care leagă viața de viață, sporește șansele de supraviețuire, face acel salt principial spre vindecare, în care doctorii luptă chiar și atunci când pacienții nu mai au nici o speranță și s-ar părea că nu există sorți de izbândă, spațiul în care se realizează minuni. De admirat: medicii, asistenții medicali deseori, istoviți de muncă au ochi obosiți, dar întotdeauna identifică forța necesară pentru a reacționa prompt, a veghea și ajuta pacienții.

Vin cu acest mesaj de gratitudine, apreciere, admirație și respect pentru Domnul Victor COJOCARU la adresa Spitalului Clinic Republican, întrucât consider că orice instituție trebuie să dețină informația veridică despre cei care fac parte din subdiviziunea respectivă și își dedică energia, sănătatea, talentul, munca spre binele oamenilor, instruind discipoli, dezvoltând știința medicală prin implementarea metode avansate de tratament și aplicarea în practică a celor mai eficiente rezultate academice care ocrotesc sănătatea și salvează vieți omenești!

Din momentul crucial al internării în Secția Terapie Intensivă, Chirurgia cardiovasculară a Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” până la cuvintele de încurajare și sprijin pe care mi le-au oferit în timpul recuperării întreagă echipă, am avut parte de adevărați salvatori, îngeri păzitori într-un moment de mare disperare, Doctori care aduc lumină și speranță în viețile altor oameni, așa cum s-a întâmplat și în cazul meu.

În concluzie: savantul Victor COJOCARU prin talentul său înnăscut, cunoștințe și abilități, perseverența, munca extenuantă a reușit să creeze o adevărată școală de practicieni/discipoli care valorifică cele mai actuale realizări din domeniul cercetării științifice în spiritul tendințelor actuale din medicina europeană și internațională. Acuratețea academică, atenția și grija oferită medicilor tineri pe care îi îndrumă i-au transformat profesia în destin, fiind un savant și doctor de vocație. Cu siguranță, statul, mediul academic trebuie să susțină formarea și dezvoltarea unor astfel de școli consolidate în jurul numelor notorii, personalităților care au creat ramuri de cercetare în domeniul medicinii din Republica Moldova cu rezultate prodigioase în salvarea vieților omenești.

Domnul Profesor COJOCARU zice că există 10 acțiuni stringente pe care trebuie să le realizeze inițial un medic față de un pacient. O să parafrazez, menționând că primele 10 cuvinte/sintagme care caracterizează școala de practicieni formată de Domnul Profesor Victor  COJOCARU sunt: profesionalism, responsabilitate, disciplină/ordine, competență, rezultat notoriu, progres, corectitudine, colaborare, spirit analitic, salvarea de vieți omenești!

Recunoștință pentru munca pe care a depus-o Domnul Profesor Victor COJOCARU împreună cu echipa de profesioniști în domeniile lor de specialitate în salvarea vieții mele și a multor, multor vieți, fapt ce îmi permite astăzi să-mi îmbrățișez familia, prietenii, să revin la viața obișnuită și să-mi onorez obligațiile de serviciu spre binele comunității.

Mult Stimate Domnule Director, Vă mulțumesc pentru faptul că Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pe care îl conduceți oferă servicii de calitate pacienților, salvează vieți și acordă asistenţă medicală calificată populaţiei prin angajați profesioniști și dotare tehnică performantă.”

Cu recunoștință și cele mai bune gânduri,

Lidia Pădureac