Mesaj de mulțumire secției Chirurgia viciilor cardiace dobândite

01.02.24

Un nou mesaj de mulțumire adresat specialiștilor IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”:

”Aducem sicnere mulțumiri Departamentului Chirurgie cardiovasculară și toracică, în frunte cu șeful Departamentului Manolache Gheorghe și șeful Secției Chirurgia Viciilor Cardiace Dobândite, Barnaciuc Sergiu. Mulțumiri colectivului de medici cardiochirurgi Bostan Ghenadie, Morozan Vladislav, Mărgineanu Alexandru, Rotaru Andrian, dar și altor medici și asistentelor medicale ale acestui Departament, care au dat dovadă de atitudine profesionistă, umană, dând o nouă șansă la viață soției, mamei și bunicii Larisa, care a fost operate pe cord în data de 30.11.2023. Suntem recunoscători și ne închinăm în fața acestor specialiști de înaltă calificație”.

Cu profund respect, familia Țîmbal, s. Cociulia, r-n Cantemir.