Măsurile suplimentare de asigurare a respectării regimului sanitaro-antiepidemic în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican

16.11.15

În scopul asigurării respectării Regulamentului de activitate a IMSP Spitalul Clinic Republican, precum şi a regimului sanitar-epidemiologic în instituţie, a profilaxiei infecţiilor nosocomiale, dar şi a siguranţei actului medical, care este un imperativ al SCR, se impun o serie de măsuri ce ar contribui la finalitatea calitativă a acestuia. Măsurile proiectate, a căror dată de implementare va fi anunţată ulterior, se referă la trei dimensiuni: vizitatorii, pacienţii ambulatori şi personalul medical.

Vizitatorii: accesul vizitatorilor în spital va fi unul limitat, fiind stabilit un anumit program: 7.00 – 15.00, zilnic şi 11.00 – 18.00, în zilele de odihnă şi sărbători. Vizitele vor avea loc la parter, iar pentru pacienţii imobilizaţi la pat - în secţii, cu permis special şi echipament solicitat de ordinea interioară. De menţionat că în perioada de carantină, accesul vizitatorilor în spital este interzis. În cazurile de urgenţă, accesul vizitatorilor va fi permis prin secţia Internare.

Pacienţii ambulatori: Sînt interzise consultaţiile de ambulator în cadrul secţiilor spitaliceşti, a cabinetelor medicilor şi a catedrelor USMF „Nicolae Testemiţanu”,  iar pacienţii ambulatori cu adresări directe, fără bilet de trimitere F – 027, vor fi examinaţi doar în cadrul secţiei consultativ-policlinică.

Personalul medical: Personalul Blocului chirurgical va asigura respectarea strictă a Regulamentului sanitar-antiepidemic, aprobat prin ordinul IMSP SCR cu nr. 121 din  15.12.2011. Accesul în instituţie, pentru personalul medical, va fi realizat prin intermediul cartelelor electronice sau a permiselor individuale.