OPINIE IMSP Spitalul Clinic Republican

17.12.15

Cu privire la declaraţiile premierului în exerciţiu al Republicii Moldova, dl Gheorghe Brega, despre afirmaţiile referitoare la subiectul farmaciilor private care activează în incinta spitalelor, IMSP Spitalul Clinic îşi expune următoarea opinie: instituţiile medicale de stat dispun de farmacii spitaliceşti, asigurate cu medicamente procurate din sursele financiare ale CNAM, în dependenţă de profilul instituţiei, care ar trebui să satisfacă cerinţele funcţionării acesteia în regim normal. Deci, deschiderea unei farmacii private într-o instituţie medicală de stat nu este necesară. Cu regret însă, se atestă în ultimul timp fenomenul apariţiilor farmaciilor private în spitale, care promovează produse farmaceutice suplimentare necesităţilor pacientului, fiind mai degrabă o tendinţă strategică. Spre exemplu, cartierul unde este concentrată activitatea medicală – Spitalul Clinic Republican, Institutul Oncologic, Institutul de Ftiziopneumologie, etc., etc. – abundă în farmacii, care nu întotdeauna respectă distanţa prevăzută de lege – cel puţin 250 m, în timp ce la periferie situaţia este totalmente diferită, oamenii fiind impuşi să parcurgă distanţe mari pentru achiziţionarea medicamentelor. Plus la toate, în aceste instituţii există farmacii. Deci, este o creştere exagerată a numărului de farmacii pe m², deşi, conform prevederilor Legii nr. 57 din 01.04.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică „în municipii, oraşe, centre raionale şi alte localităţi cu statut de oraş o farmacie se înfiinţează la un număr de la 3000 pînă la 4000 de locuitori”.

Sectorul privat al farmaciilor este supus controlului ca şi cel de stat, avînd la baza activităţii atît Licenţă, cît şi Certificat de acreditare şi alte acte. Deci, pentru eventuale încălcări, trebuie să se pronunţe Camera de Licenţiere şi alte organe abilitate, şi nicidecum o instituţie medicală.