Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova cu privire la operarea unor modificări şi completări la Ordinul IMSP SCR nr. 156 din 09.09.2016

06.02.17

1. Ordinul IMSP SCR nr. 156 din 09.09.2016 „Cu privire la organizarea activităţilor de asigurare a asistenţei hemotransfuzionale în perioada pretransfuzie” se modifică şi se completează după cum urmează:

a. Punctul 1 se expune în următoarea redacţie:

„Cercetarea imunohematologică a sângelui, precum şi compatibilizarea sangvină pretransfuzională pentru pacienţii – recipienţi din secţiile clinice ale spitalului, cărora li se va aplica tratament hemotransfuzional se va efectua non – stop în cadrul Cabinetului transfuzia sângelui al IMSP SCR”.

b. Ordinul se completează cu punctul 1.1 având următorul conţinut:

1.1 Medicul care efectuează hemotransfuzia, independent de investigaţiile îndeplinite la etapele precedente, este obligat să efectueze personal următoarele examinări de control la patul pacientului:

a. să se convingă, că în faţa lui este pacientul, pentru care a fost recepţionat containerul cu remediul transfuzional necesar;

b. să determine grupa de sânge a recipientului şi corespunderea acesteia cu rezultatul din fişa de observaţie;

c. să determine grupa de sânge din container cu remediul transfuzional necesar şi corespunderea ei cu rezultatul fixat pe eticheta de pe acest container;

d. să verifice corespunderea codului remediului transfuzional necesar cu codul înscris în Formularul nr. 447/e „Rezultatul examinărilor imunohematologice” ;

e. să efectueze proba la compatibilitate individuală a eritrocitelor donatorului cu serul recipientului (testul ABO) la apcienţii fără cunoştinţă (în anestezie generală, în come, sub acţiunea preparatelor sedative, etc) ;

f. să efectueze proba biologică, care constă în următoarele: în jet se transfuzează 15 ml component sanguin (eritrocite, plasmă, sol. Albumina), după care transfuzia continuă „cu picătura”, pacientul fiind supravegheat timp de 3 minute. În lipsa efectelor adverse, această procedură se repetă încă de 2 ori. Dacă nu apare vreo reacţie, transfuzia poate fi continuată”.