Posturi vacante de FARMACIȘTI

16.07.14

IMSP Spitalul Clinic Republican anunţă concurs pentru ocuparea  posturilor vacante de FARMACIȘTI.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii superioare în domeniu, absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie, cu vechime în muncă de cel puțin 3 ani.

La înscrierea pentru concurs candidații vor depune un dosar, care va include următoarele acte:

  • cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii universitare și postuniversitare;
  • copia carnetului de muncă;
  • certificatul medical;
  • declarația pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor disciplinare.

 

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse până la 30 iulie 2014, la adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 29, Serviciul Resurse umane, MD 2025.

Telefon de contact:   022 40 34 83