Secţia chirurgie septică

01.02.16

Ministerului Sănătăţii,

Subsemnata, Druţă Iulia, pacientă în secţia Chirurgie septică a Spitalului Clinic Republican, doresc să aduc mulţumiri şi recunoştinţă pentru serviciul, omenia, răbdarea şi timpul care nu are limite în munca depusă de aceşti îngeri păzitori: prof. Vl. Hotineanu, dr Gr. Ivancov şi personalul medical. Aceste personalităţi muncesc cu dăruire de sine, necătînd la condiţiile de lucru care lasă de dorit.

Vă rog să Vă implicaţi pentru a stimula colectivul şi a crea condiţii de muncă care să corespundă cerinţelor.

Doamnă Ministru, sper că vom fi auziţi şi personalul secţiei sus-numite va avea susţinere din partea instituţiei pe care o reprezentaţi.

Vă mulţumim.