Secția endocrinologie

29.03.16

IMSP Spitalul Clinic Republican
dlui Anatol CIUBOTARU,
Director

Stimate domnule Director,

Noi, pacienții Secției endocrinologie, dorim să aducem sincere mulțumiri dnei Zinaida Alexa, șefei secției, pentru că manifestă bunătate și blândețe față de pacienți care, considerăm noi, merită să stea în fruntea acestui colectiv. Îi mulțumim și dnei Valentina Sofici asistenta superioară, care se adresează pacienților doar cu blîndețe, zîmbind și cu cuvinte frumoase.

De asemenea dorim să-i mulțumim dnei Neonela Tofan, pentru că are un suflet mare și pentru că fiecare din noi poate găsi la ea alinare, pentru că zîmbetul Dumneaei și cuvintele calde grăbesc, negreșit, întremarea noastră. Îi mulțumim, deasemenea, dnei asistente Larisa Reboi, pentru atenția sporită manifestată față de pacienți. Mulțumim mult și celorlalte asistente medicale, care îngrijesc de noi zi de zi și le dorim multă sănătate.

Suntem foarte mulțumiți de comportamentul întregului personal medical și dorim ca fiecare să aibă parte de sănătate și bucurie, precum avem și noi.

Domnule Director, fiți mîndru că aveți medici care muncesc cu devotement și dăruire pentru pacienți.

În mod special, menționăm faptul că accesul în spital a fost restricționat, lucru forte benefic pentru noi, deoarece medicii nu sunt sustrași de la activitatea lor foarte importantă, pot activa în liniște și au posibilitate să acorde o atenție maximă pacienților. Atmosfera din saloane și pe holurile spitalului este mult mai liniștită, iar noi ne simțim în siguranță. Vă mulțumim pentru această schimbare.

Vă mulțumim, domnule director, pentru o administrare profesională a acestei instituții și vă dorim sănătate și prosperitate.

Cu stimă,
Albu Galina
Tcaciu Raisa
Barcari Tamara
Noroc Tatiana
Banari, r-nul Glodeni
Racu, r-nul Criuleni
Perciun, r-nul Florești
Burduja, r-nul Orhei
Roșca, r-nul Criuleni