Secţia Neurochirurgie

17.03.15

SCRISOARE DE MULŢUMIRE

personalului medical din secţia Neurochirurgie

Binecuvîntaţi fie oamenii în halate albe!

Fiecare om a venit pe acest pămînt pentru a lăsa în urma sa ceva frumos, folositor: o casă, un copac sădit, o fîntînă. Destinul lui este menit de Dumnezeu şi înzestrat cu cele mai frumoase calităţi. Rămîne doar să fie aleasă de el însuşi calea cea dreaptă.

După părerea mea, toate meseriile oamenilor sunt necesare, dar cea mai nobilă este profesia de medic, deoarece ea salvează vieţile oamenilor, stă mereu de veghe şi tratează sufletele disperate, aprinde luminiţe de speranţă în inimile plăpînde ale pacienţilor.

Despre astfel de echipă de la Spitalul sus-numit din secţia Neurochirurgie doresc să vă relatez eu, Creciun Olga, bolnava internată cu diagnoza „Hernie de disc”.

Îmi vine greu să vă mărturisesc prin ce emoţii şi stare critică am trecut, ca mai apoi să mă întîlnesc pentru o consultaţie cu profesorul Eduard Eftodiev, un om la prima vedere simplu, înţelegător, cu ochii limpezi şi privire sinceră. Despre diagnoza şi boala mea mi-a vorbit clar, lămurindu-mi consecinţele ei, rezultatul căreia trebuia să fie intervenţia chirurgicală. Aveam o frică enormă. Dar din spusele foştilor pacienţi, am înţeles că nu este pur şi simplu un medic neurochirurg, ci şi un „medic – Dumnezeu”, care poate face minuni cu mîinile sale şi cugetul dumnezeiesc, punînd pe picioare bolnavi gravi. Dl Eduard, împreună cu o echipă tînără de medici deştepţi, disciplinaţi, insistenţi, în componenţa căreia au fost Bodiu Aureliu, Şumleanschi Alexandru, Borodin Sergiu, Cotorcea Iana, Cuşnir Inga, m-au încurajat pe mine şi amicele mele de salon: Rudenco Maria, Tricolici Zinaida şi Gorzu Svetlana.

Toate intervenţiile petrecute cu mine şi prietenele mele s-au încununat cu succes, datorită măiestriei şi profesionalismului dlui Eftodiev şi a echipei pe care a condus-o.

Vă conving ferm că în nici un spital nu am întîlnit medici cu un suflet atît de măreţ: binevoitori, înţelegători, respectuoşi, competenţi în domeniul său, gata oricînd să-ţi vină în ajutor.

Merită cuvinte de menţiune şi asistentele medicale care zi şi noapte au stat de gardă alături de toţi bolnavii, inclusiv de noi - blajine, răbdătoare şi profesioniste excelente. Le suntem recunoscătoare doamnelor: Bodrug Ecaterina, Balan Lilia, Micuşa Elena, Trofimov Galina, Snegur Valentina.

La fel am fost trataţi cu dragoste şi respec părintesc de către infirmierele: Mereacre Alexandra, Manolache Elena, Diaconu Elizaveta şi Cojuşneanu Lidia; bufetierele Bivol Efimia, Percic Iulia.

În faţa Dumneavoastră ne închinăm pînă la pămînt, vă urăm sănătate. Dorim să fiţi binecuvîntaţi de Bunul Dumnezeu Dvs şi familiile Dvs.

Domnul să vă dea din plin sănătate, bucurie, respect, dragoste şi baftă!

Sunteţi Îngerii noştri păzitori!

Vă stimăm şi vă suntem pururi recunoscători.

Cu profund respect,

O. Creciun, M. Rudenco, Z. Tricolici, S. Gorzu”

Textul original îl găsiţi aici