Seminar ştiinţific de profil „321.13. Chirurgie; 321.14. Chirurgie pediatrică; 321.22. Urologie și andrologie; 321.24. Transplantologie”

03.05.16

*Pe data de 18.05.2016, ora 14:00, în incinta Catedrei de urologie și nefrologie chirurgicală (str.Testemițanu 29), va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil „321.13. Chirurgie; 321.14. Chirurgie pediatrică; 321.22. Urologie și andrologie; 321.24. Transplantologie”.

  • Ordinea de zi:

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a doctorandului Vasile Botnari pe tema „Tratamentul diferențiat al calculilor bazinetali” (specialitatea: 321.22. Urologie și andrologie).

Conducător ştiinţific:

  • Emil Ceban, dr. hab. şt. med., profesor universitar.

Referenţi oficiali:

  • Jana Bernic, dr. hab. şt. med., profesor universitar.
  • Vitailie Ghicavîi, dr. şt. med., conferenţiar universitar.

Preşedintele al Seminarului ştiinţific de profil:

  • Vladimir Hotineanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar, membru corespondent al AȘM.