Vizita specialiştilor cardiochirurgi din San Donato (Milano, Italia) în Departamentul cardiochirurgie al IMSP SCR

15.07.14

În peroada 13 – 15 iulie curent, Departamentul de cardiochirurgie al IMSP Spitalul Clinic Republican este vizitat de către prof. Alessandro Frigiola şi prof. Tammam Youssef, specialişti care activează în renumita clinică San Donato din Milano, Italia, vizită efectuată în contextul acordului stabilit între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, IMSP SCR şi Gruppo Ospedaliero San Donato. Prof. A. Frigiola are un nume de notorietate internaţională, fiind un cardiochirurg pediatru care a efectuat peste 12 mii de operaţii la cord, cifra ajungînd la cîte 500 de intervenţii în fiecare an. Totodată, este cunoscut şi ca specialist care acordă ajutor umanitar copiilor cu patologii cardiovasculare din întrega lume, fiind prezent în special în ţările lumii a treia. În anul 1982, a fondat Asociaţia pentu copii cu patologii cardiace (Associazione bambini cardiopatici nel mondo), realizînd misiuni de caritate în foarte multe ţări, operînd gratuit micii suferinzi, activitatea acestei fundaţii mai axîndu-se şi pe segmentul pregătirii şi instruirii specialiştilor de profil din aceste ţări. Dl A. Frigiola a participat la deschiderea noului Bloc chirurgical al SCR din 6 mai curent, iar în mesajul de felicitare şi-a arătat disponibilitatea de a veni oricînd în Republica Moldova pentru a opera împreună cu specialiştii din ţară copiii cu malfomaţii cardiace grave.

Astfel, la 13 iulie au fost operaţi doi copii, unul cu vîrsta de 6 luni şi altul de 1,5 ani cu patologii foarte grave şi rar întîlnite, intervenţii care s-au finalizat cu succes, oferindu-le posibilitatea acestor copii de a se dezvolta normal şi de a creşte sănătoşi.

La 15 iulie a fost operat un alt copil cu Tetralogia Fallot. De remarcat că aceste intervenţii au fost efectuate în comun cu medicii cardiochirurgi moldoveni, fiind o bună şcoală de instruire. Chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale (MCC) este orientată spre intervenţii în patologiiile congenitale, defecte septale, vicii valvulare congenitale, tetrada Fallot, vene pulmonare aberante, canal atrio-ventricular, stenoză aortică subvalvulară şi supravalvulară, coarctaţia aortică, anomalia Ebstein şi multe altele, astfel denotîndu-se dimensiunea largă de operaţii aplicate de specialiştii cardiochirurgi din SCR. În acest context, trebuie să subliniem faptul că în secţia Chirurgia MCC a SCR, anual se efectuiază cu succes circa 300 de operaţii la cord. Aici sînt operaţi copii mai mici de 3 luni, în 2013 fiind operaţi 20 şi acelaşi număr au constituit pacienţii cu vîrsta cuprinsă între 3-6 luni, iar 57 copii - de la 6 luni şi un an. Sînt nişte date impresionante, mai ales că aceşti copii, în viitor, nu vor fi afectaţi de consecinţele acestor intervenţii, pentru că ele nu vor exista ca atare, şi vor evolua în dezvoltare ca oricare alt copil sănătos. De reţinut că printre pacienţii specialiştilor din această secţie se numără şi sportivi de performanţă din Republica Moldova. Regretabil este faptul că, din cauza lipsei de informaţie, majoritatea părinţilor caută ajutor în clinicile de specialitate din Kiev şi Moscova, unde achită sume enorme de pînă la 15 mii de euro, în timp ce, în Republica Moldova, cheltuielile pentru asemenea intervenţii sînt acoperite de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

Astfel, prin intermediul parteneriatelor stabilite cu instituţiile de profil de peste hotare, apar oportunităţi pentru copiii cu malformaţii cardiace congenitale din ţară, cu excluderea direcţionării spre un tratament în străinătate, copiii, dar şi părinţii acestora avînd certitudinea unei şanse de viitor.

Evidenţiem faptul că aspectul primordial al vizitei specialiştilor de la San Donato constă în procedura de semnare în timpul apriopiat a protocolului oficial de colaborare, în care vor fi stipulaţi toţi paşii pentru cooperarea de viitor, datele următoarelor vizite, numărul copiilor care vor fi operaţi în comun, precum şi stagiile de perfecţionare a personalului SCR în clinica San Donato din Milano.

În cadrul conferinţei de presă, prof. A. Fragiola a vorbit despre beneficiile care vin drept urmare unor asemenea parteneriate, dar şi despre faptul că a găsit aici, în SCR, o echipă de profesionişti. Prof. Tammam Youssef a mai adăugat că în 2 ani domeniul cardiochirurgical pediatric din Republica Moldova, care este unul de excelenţă, va dispune de autonomie totală, adică vor putea fi efectuate orice tip de operaţie cu diverse grade de dificultate, în timp ce în alte ţări, acest proces durează circa 5 ani. Ambii specialişti s-au arătat entuziasmaţi de condiţiile de lucru în noul Bloc chirurgical, menţionînd că acestea sînt superioare chiar în comparaţie cu unele clinici cu renume din Europa. Cea mai mare satisfacţie pentru orice medic, a mai adăugat dr Tammam Youssef, este zîmbetul părinţilor, cînd află că viaţa copilului lor este salvată. Întrebat cu ce gînduri pleacă, prof. Youssef a răspuns că este doar cu gîndul la reîntoarcere, pentru a oferi o continuitate lucrurile frumoase şi proiectelor începute cu specialiştii SCR. Dr Liviu Maniuc, şef secţie Chirurgia MCC, a remarcat că schimbul de experienţă, ca o practică motivaţională, constituie un element necesar pentru activitatea eficientă a unei secţii cu personal medical perfecţionist. La moment, în Departamentul de Cardiochirurgie activează specialişti care au făcut stagieri în Germania, Croaţia, Italia, Israel, SUA, avînd o bogată experienţă în domeniu, abordînd maniera de tratament cu mare responsabilitate şi oferind servicii medicale de înaltă calitate.