Condiţii de internare

Internarea pacienților pentru acordarea asistenței medicale spitalicești, se efectuază necondiţionat, indiferent de statutul persoanei asigurat/neasigurat cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Internările în mod urgent prin secția internare, pot fi realizate prin:

  • transportarea pacientului de către echipa AMU sau prin seviciul AVIASAN.
  • transfer interspitalicesc de către echipa AMU;
  • îndreptarea medicului din alte IMSP (sectii consultative, centrele medicilor de familie, e.t.c.);
  • medicul Secției Consultative;
  • adresare desinestătătoare la secția de internare cu prezentarea clinică a unei urgențe medico-chirurgicale. 

Pacienții cu urgențe medico-chirurgicale transportați de către echipa AMU sunt internați prin intermediul Secției de internare. Pacientul este examinat de către medicul de gardă din secția de internare și medicul specialist de profil. 

Medicul specialist din Secția consultativă de asemenea poate primi decizia despre spitalizarea de urgență a pacientului, care s-a prezentat inițial pentru consultație.

În cazul dacă pacientul se prezintă desinestătător la Secția de internare și sunt prezente indicații pentru internare de urgență, medicul din secția de internare de comun cu șeful secției sau medicul de gardă vor efectua internarea pacientului.