Laboratorul Chirurgia viciilor cardiace dobîndite

Laboratorul Chirurgia viciilor cardiace dobîndite, şef Laborator – Morozan Vlad

Laboratorul Chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale – Corcea Vasile

 

I. Denumirea direcţiei strategice şi  denumirea proiectului:

- Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii

  - Principiile de  protecţie fiziologică a miocardului în operaţiile cu circulaţie extracorporală

II. Obiectivele proiectului:

1.Evaluarea stresului oxidativ în miocardul ischemizat în operaţiile cu CEC în dependenţă de soluţiile cardioplegice utilizate.

2.Determinarea posibilităţii extinderii perioadei de ischemie a miocardului între reperfuzii prin aplicarea cardioplegiei intermitente calde sangvine suplimentate cu Mg++.

3.Studiul comparativ al regimurilor de temperatură în timpul CEC-ului în dependenţă de patologie şi durata de clampare a aortei.

4. Studiul posibilităţilor de influenţare asupra miocardului supus ischemiei şi reperfuziei prin aplicarea unor remedii metabolice şi antioxidante (Ripronat, Lidocaină…).

5.Formarea conceptului de „protecţie fiziologică” a miocardului în timpul operaţiilor cu CEC.

 

III. Termenul executării: 2011-2014

IV. Participanţii la proiect:

 1. Moscalu Vitalie, director proiect
 2. Corcea Vasile, şef laborator superior
 3. Morozan Vladislav, cercetător ştiinţific superior
 4. Guzgan Iurie, secretar ştiinţific
 5. Manolache Gheorghe, cercetător ştiinţific superior
 6. Ureche Andrei, cercetător ştiinţific
 7. Batrînac Aurel,  cercetător ştiinţific superior
 8. Cheptanaru Eduard, cercetător ştiinţific
 9. Repin Oleg, cercetător ştiinţific
 10. Cucu Ilona, cercetător ştiinţific
 11. Barnaciuc Sergiu, cercetător ştiinţific
 12. Chintea Ana, laborant
 13. Borş Pavel, cercetător ştiinţific
 14. Bulat Ionela, cercetător stiinţific stagiar
 15. Matcovschi Igor, cercetător stiinţific
 16. Mărgineanu Alexandru, cercetător stiinţific stagiar
 17. Cuşnir Olga, cercetător stiinţific stagiar
 18. Slobozeanu Ala, cercetător stiinţific stagiar

 

V. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute, 2013

 Cardioplegia prin sânge integru suplimentată permanent cu Mg++, este metodă novativă care diferă de analogii internaţionali prin proporţia de K+/Mg++ şi un protocol bine definit, adaptat la patologii concrete ale cordului. Metoda propusă de protecţie a miocardului a fost aplicată în 2013 la circa 450 pacienţi, operaţi în IMSP SCR, cu rezultate stabile şi eficiente. La baza acestei metode sunt puse studii proprii ale sistemului oxidant şi antioxidant, căilor de lezare ale celulelor miocardului, manifestărilor clinice şi paraclinice. Demonstrarea superiorităţii cardioplegiei normotermice a permis revizuirea protocolului de protecţie a miocardului în operaţiile cu circulaţie extracorporală, aducând un beneficiu prin reducerea complicaţiilor intra - şi postoperatorii. De asemenea, există şi un beneficiu economic direct prin salvarea costurilor pentru componenţii cardioplegiei.