Condiţii de internare

Acte necesare
Buletin de identitate
Bilet de trimitere pentru internare de la Asistenţa Medicală de Urgenţă prespitalicească (tel. 903)
Bilet de trimitere pentru internare semnat de medicul de familie sau Bilet de trimitere pentru internare semnat de Comisia Medicală de Control (f.027-e)

Modalitatea de programare a spitalizărilor şi investigaţiilor de performanţă prestate de IMSP Spitalul Clinic Republican

Programarea spitalizării  şi investigaţiilor de performanţă a persoanelor asigurate în IMSP Spitalul Clinic Republican se efectuează de către comisiile medico-consultative teritoriale, data programării fiind coordonată cu secţia ori subdiviziunea de profil a IMSP Spitalul Clinic Republican.

Programarea contractuală se efectuiază la adresarea directă a pacientului în secţia ori subdiviziunea respectivă.

 

PROGRAM ŞI REGULI DE VIZITARE

Pentru a optimiza asistenţa la patul bolnavului, vizitarea pacienţilor se limitează la un program stabilit. În conformitate cu acesta, orele de vizită sînt următoarele:

 • Accesul liber zilnic, între orele 13:00 - 14:00 şi 17:00 - 19:00, sâmbăta şi duminica  între orele 1100 - 14:00 şi 17:00 - 19:00;
 • Vizitele în afara programului obişnuit—doar cu acordul medicului.

Cel mult 2 sau 3 persoane pot vizita un pacient în acelaşi timp. În cazuri excepţionale, această întrebare rămîne la decizia medicului şef al fiecărei secţii. Numărul de vizitatori se restrînge în scopul securităţii şi din cauza spaţiului redus al secţiei. Copiii care însoţesc vizitatorii trebuie să  fie supravegheaţi în permanenţă de un adult.

Vă rugăm, în cazul în care vi se cere motivat să părăsiţi secţia sau spitalul, să respectaţi exigenţa dată.

De asemenea, este obligatoriu să  urmaţi sfaturile şi regulile personalului medical:

 • Să păstraţi igiena personală şi să respectaţi regulamentul intern al spitalului;
 • Să  purtaţi îmbrăcămintea de protecţie oferită în secţiile respective (Secţia reanimare ş.a.);
 • Să nu faceţi vizite dacă sînteţi răcit, aveţi o boală infecţioasă sau nu vă simţiţi bine;
 • Să nu introduceţi în incinta secţiei băuturi alcoolice, droguri, obiecte tăioase, arme;
 • Să nu facilitaţi în orice formă părăsirea neautorizată a spitalului de către pacienţi.

 

PROCEDURI DE EXTERNARE

Cu 1-2 zile înainte vă vor fi anunţate ziua şi momentul externării, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi pregăti de plecare şi să anunţaţi familia sau o persoană apropiată despre externarea dumneavoastră:

 • Solicitaţi biletul de externare, completat de medicul curant;
 • În caz de necesitate, solicitaţi concediul medical, pentru angajatorul dumneavoastră.

Important! Nu uitaţi să anunţaţi familia sau ruda cea mai apropiată despre externarea dumneavoastră. În cazul în care Vă deplasaţi de sine stătător, păstraţi o rezervă corespunzătoare de bani pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de drumul de întoarcere de la spital acasă.

 

RECOMANDĂRI

Este binevenit să aveţi cu dumneavoastră o copie a reţetei sau ambalajul şi să cunoaşteţi dozele medicaţiei pe care o luaţi. Un bilet de externare din spital sau ultimele investigaţii pe care le-aţi făcut sînt lucruri pe care trebuie să le ştie personalul medical.

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile şi sfaturile pe care le primiţi în legătură cu internarea dumneavoastră şi să puneţi la dispoziţie toate actele necesare.

 

SECURITATEA

Este interzisă:

 • folosirea telefoanelor mobile în preajma zonelor de tratament a pacienţilor, deoarece interferenţele electromagnetice pot împiedica funcţionarea adecvată al echipamentului medical;
 • folosirea telefoanelor mobile cu cameră foto şi video fără consimţământul personalului medical.

În interesul securităţii, combaterii şi prevenirii incendiilor şi evitarea unor situaţii limită, uneori vizitatorii sînt rugaţi să părăsească spitalul. Un comportament neadecvat din partea rudelor sau pacienţilor nu va fi tolerat şi vor fi chemaţi paza sau gardianul.

Vă amintim că spitalul nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele de mare valoare precum: documente importante, bani, articole de bijuterie şi alte bunuri personale. Obiectele de valoare NU SE PĂSTREAZĂ cu dumneavoastră în spital! Este benevenit ca pacienţii să trimită acasă toate obiectele de valoare sau să le încredinţeze pentru păstrare rudelor sau persoanelor autorizate. Se recomandă ca pacienţii să păstreze doar sume mici de bani sufieciente pentru acoperirea cheltuielilor zilnice şi o rezervă corespunzătoare pentru drumul de întoarcere de la spital acasă.

Important! Nu uitaţi să comunicaţi personalului spitalului numele, prenumele, adresa şi numărul de contact al rudei dumneavoastră cea mai apropiată.