Transparență

DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul medical IMSP SCR ”Timofei Moșneaga” 


Deplasări de serviciu în străinătate:

În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sînt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora. (Decizia nr.94/2019)