Achiziţii publice

Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice


Hotărâri de Guvern!

1. Ordin Nr. 85 din  15.06.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de procedura de negociere (link is external)


2. Ordin Nr. 84 din  15.06.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitiv (link is external)


3. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică nr. 665 din 27 mai 2016 (link is external)


4. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri nr. 666 din 27 mai 2016 (link is external)


5. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr. 667 din 27 mai 2016 (link is external)


6. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere nr. 668 din 27 mai 2016 (link is external)


7. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări nr. 669 din 27 mai 2016 (link is external)


8. Hotărîrea Guvernului RM nr. 568 din 10.09.09 Privind apobarea Regulamentului  privind achiziţionarea de medicamente  şi  alte  produse  de  uz  medical  pentru  necesităţile  sistemului de sănătate. Publicat: MO din 18.09.09., nr. 144-147, art.nr. 632.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=332302


9. Hotărîrea  Guvernului  RM nr. 640 din  19.07.10 cu  privire la aprobarea  Regulamentului  privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen  mai mare de un an. Publicat: MO din 27.07.10 nr. 129-130 art. nr. 726.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335393


10. Hotărîrea Guvernului RM nr. 665 din 23.07.10 cu privire la aprobarea  Listei bunurilor indigene, ce urmează a fi achiziţionate  de  către autorităţile  contractante de la producătorii autohtoni. Publicat: MO din 27.07.10 nr. 129-130 art. nr. 743.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335412