Achiziţii publice

 

 

 


Seturi pentru efectuarea procedurilor de hemodiafiltrare continuă venovenoasă la dispozitivul BBRAUN OMNI de tip închis https://achizitii.md/ro/public/tender/21081488/
 

Materiale electrice https://achizitii.md/ro/public/tender/21081201/


Consumabilelor medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS)Reagenților și consumabilelor de Laborator – sistem deschis pentru anul 2023  REPETAT


Produse alimentare pentru anul 2023, semestrul II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21080268/lot/11647523/


Consumabile necesare pentru Departamentul Investigații Laborator pentru 30 de zile (delegate de CAPCS) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21079652/


Consumabile medicale pentru dispozitive medicale de tip deschis(delegate de către CAPCS) pentru anul 2023

https://achizitii.md/ro/public/tender/21078821/


Achiziționarea consumabilelor medicale pentru dispozitive medicale de tip  deschis (delegate de către CAPCS) pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21078821/


Servicii de reparație externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă( mentenanță corectivă externă) pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21077901/

Lucrări de reparație a LES 10-KV din incinta IMSP SCR ,,Timofei Moșneaga"


Control extern de calitate al investigațiilor de laborator pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21078235/


Echipament de răcire și de ventilare (inclusiv accesorii) pentru anul 2023


Dezinfectanți necesari în regim urgent (delegate de CAPCS)https://achizitii.md/ro/public/tender/21077052/


Produse pentru dezinsecție și deratizare pentru anul 2023https://achizitii.md/ro/public/tender/21076904/
 


Servicii de mentenanta preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 REPETAT II


Procedura de achizitionare a consumabilelor medicale necesar urgent - https://achizitii.md/ro/public/tender/21077136/


Sistem de acces control anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21077043 


Procedura de achiziționare a hartiei termochimice pu CardiMAX - https://achizitii.md/ro/public/tender/21076813/


Procedura de achiziționare a legumelor, fructelor si oua pentru trimestrul II 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21076795/ 


Medicamente pentru lunile martie-decembrie 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21076167/


Medicamente pentru lunile martie-decembrie 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21076167/


Lucrări de reparație a segmentului țevei de canalizare exterioare din amplasamentul Blocului principal N.Testimițeanu 29  -  https://achizitii.md/ro/public/tender/21075934/ 


Reagenți și consumabile de Laborator – sistem deschis pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21075385/


Servicii de deservire tehnică și reparație auto pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21074894/ 


Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21074846/


 

Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produse conexe pentru anul 2023, etapa I - https://achizitii.md/ro/public/tender/21074819/

Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2023 REPETAT 
 

Inventar moale necesar pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21074707/ 


Servicii de verificare periodică, etalonare, verificare metrologică a dispozitivelor medicale pentru anul 2023 REPETAT https://achizitii.md/ro/public/tender/21074420


Servicii de verificare periodică, etalonare, verificare metrologică a dispozitivelor medicale pentru anul 2023 REPETAT https://achizitii.md/ro/public/tender/21074420


Dezinfectanți pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21074163/


Achiziționarea materialelor de sutură necesarul a 3 luni anul 2023 


Servicii de colectare, transportare, evacuare și de tratare prin autoclavare (sterilizare) a deșeurilor medicale spitalicești pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21073875/


Servicii de colectare,  transportare,  evacuare și de tratare prin autoclavare (sterilizare) a deșeurilor medicale spitalicești pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21073875/


Servicii de reparație externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă (mentenanță corectivă externă) pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21073238/


Oxigen medical pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21073220/ 

Medicamente necesare până la contractarea de către CAPCS - https://achizitii.md/ro/public/tender/21072785/


Peroxid de hidrogen pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21072778/


Încălțăminte specială pentru bloc operator pentru anul 2023 REPETAT https://achizitii.md/ro/public/tender/21072712/


Reagenților și consumabilelor – sistem închis pentru anul 2023 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21072680/


Jaluzele necesare pentru echiparea secției oftalmologie et. 8 (inclus montarea)

 

Încălțăminte specială pentru bloc operator https://achizitii.md/ro/public/tender/21071592/

Ferestre pentru  secția terapie intensivă et.14 https://achizitii.md/ro/public/tender/21072537/


Consumabile, reagenți și soluție injectabilă pentru DIL - https://achizitii.md/ro/public/tender/21072347/


Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21071986/


Produse de curățat și accesorii pentru acestea, pentru anul 2023 REPETAT https://achizitii.md/ro/public/tender/21071581/


Accesorii de birou pentru anul 2023 REPETAT https://achizitii.md/ro/public/tender/21071568/

Servicii de reparație externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă( mententanță corectivă externă) pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21071453/  


Servicii de transport a deșeurilor anatomice cu înhumarea acestora conform necesităților 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21071092/


Servicii de verificare periodică, etalonare, verificare metrologică a dispozitivelor medicale și control al calității a dispozitivelor medicale cu emisie de raze X pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21071104/


Servicii de verificare tehnică a ascensoarelor pentru anul 2023- https://achizitii.md/ro/public/tender/21070800/


Lucrări de demolare cu evacuarea deșeurilor de la subsol și etajul 16 din blocul principal N.Testimițeanu 29

Formulare de evidență primară (medicală) pentru anul 2023 REPETAT


Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21069535/


Formulare de evidență primară (medicală) pentru anul 2023 REPETAT https://achizitii.md/ro/public/tender/21069619/


Servicii de menținere, diagnoastic,reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, mutifuncționalelor și serviciilor de încărcare, regenerare cartușe pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21069497/


Produse petroliere pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21069515/


Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21069535/


Procedura de achiziționare a serviciilor de internet si televiziune pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21068919/


Procedura de achiziționare a  Serviciilor de telefonie fixă și telefonie mobilă pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21068907/


Formulare de evidență primară(medicală) pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21068739/


Medicamente necesare (Octeroidum) pentru luna decembrie 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21068189/


Consumabile oftalmologice (Suplimentar) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21067605/


Servicii de audit financiar pentru anul 2022 (Repetat)https://achizitii.md/ro/public/tender/21067134/


Medicamente necesare pentru luna noiembrie - decembrie REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21067116/  


Procedura de achizitionare a echipamentului pentru videoconferinta - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066816/


Procedura de achizitionare a usilor exterioare din PVC - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066753/

Produse alimentare pentru anul 2023, semestrul I REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066631/


Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) – sistem închis pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066603/


Formulare de evidență primară(medicală) pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066272/ 


Consumabile și reagenți de laborator de tip închis - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066380/

Îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii pentru serviciul gospodăresc REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066565/


Procedura de achiziționare IP telefonie repeta - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066538/

 
Servicii de audit financiar pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066480/

Procedura de achiziționare a medicamentelor necesare noiembrie-decembrie 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066361/


Apă potabilă  necesară pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21066283/lot/11607784/


Accesorii de birou necesare pentru anul 2023 https://achizitii.md/ro/public/tender/21066278/


Procedura de achiziționare consumabile medicale pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066126/


Servicii de audit financiar pentru anul 2020-2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21066066/

 

Necesarul de Consumabile Medicale pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21065880/ 


Achiziția serviciilor de spălare hidropneumatică a rețelelor exterioare de canalizare REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21065712/

Procedura de achiziționare a echipamentului informatic repetat - https://achizitii.md/ro/public/tender/21065685/ 


Procedura de achiziționare a pieselor de schimb etapa II pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21065650/

Consumabile și reagenți pentru Secția morfopatologie – sistem închis, pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21065543/


Consumabile medicale pentru cabinetul de cardiologie intervențională pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21065229/


Protezelor valvulare cardiace mecanice cu dublu disc сu prelucrarea aпtitrombotica, sterile - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064827/


Procedura de achiziție a materialelor de sutură - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064820/

Procedura de achiziție a lamelor chirurgicale - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064814/


Îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii pentru serviciul gospodăresc - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064746/


Procedura de achiziționare a produselor de curățat pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064737/


Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcție a  stației de oxigen și restabilirea rețelelor pentru gaze medicale - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064699/


Servicii de curățare hidropneumatică a sistemului de canalizare pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064669/


Procedura de achiziționare a reagentilor DIL -sistem închis pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064581/


Procedura de achiziționare a serviciilor de dezinsecție pentru anul 2022 (repetat) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064571/


Procedura de achiziționare a consumabilelor oftalmologice - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064438/


Procedura de achiziționare a  serviciilor de spălare, dezinfecţie, uscare şi călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical) pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064020/ 


Utilaj frigorific pentru anul 2022 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21063996/

Ustensile de bucătărie și recipiente pentru transportarea produselor alimentare finite (Blocul alimentar) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21063842/


Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre (inclusiv instalare) REPETAT https://achizitii.md/ro/public/tender/21063595/lot/11600165/


Produse alimentare pentru anul 2023, semestrul I https://achizitii.md/ro/public/tender/21063537/


Procedura de achiziții - Servicii de dezinsecție pentru anul 2022 https://achizitii.md/ro/public/tender/21063170/


Procedura de achiziții - Set pentru anestezie epidurală cu filtru, ac G18 https://achizitii.md/ro/public/tender/21063172/


Procedura de achiziții - Aparate de aer condiționat și accesorii pentru montarea lor pentru anul 2022 (Repetat) https://achizitii.md/ro/public/tender/21063054/ 


Procedura de achiziționare - materiale de construcție tehnico-sanitare, scule și produse conexe sau auxiliare  pentru anul 2022, etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21062932/lot/11597806/

Procedura de achiziționare - Gaz comprimat - Heliu pentru anul 2022 https://achizitii.md/ro/public/tender/21062433/


Procedura de achiziționare - Utilaj, echipament și scule pentru uz gospodăresc https://achizitii.md/ro/public/tender/21062430/

Procedura de achiziționare Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre cu instalator (inclusiv instalare) https://achizitii.md/ro/public/tender/21062292/lot/11596541/


Procedura de achizitionare a serviciilor de deservire SIAAMS prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (invitație expediată în adresa operatorului economic  „S&T Mold” SRL)

Model pentru specificații tehnice și de preț

Invitație de participare la negociere

Termeni de referință


Servicii de supraveghere a lucrărilor de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar https://achizitii.md/ro/public/tender/21059550/  


Procedura de achiziționare a sistemelor pentru cateterizarea vaselor centralehttps://achizitii.md/ro/public/tender/21059508/


Procedura de achizitie  Peroxidului de hidrogen pentru anul 2022 (REPETAT) https://achizitii.md/ro/public/tender/21059413/


Procedura de achiziție  Necesități de reagenți și consumabile de laborator sisteme închise pentru anul 2022 etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21059296/


Procedură de achiziționare a produselor alimentare necesare în regim urgent pentru 30 zile prin procedură de negociere directă. Anunț de participare privind achiziționarea produselor alimentare necesar urgent pentru o perioadă de 30 de zile prin Procedura de achiziție PNFP

Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.


Procedura de achizitionare a  Lucrărilor de alimentare cu energie electrică 0,4 kV a stației de oxigen REPETAT II https://achizitii.md/ro/public/tender/21058691/ 


Achizitionarea echipamentului IP telefonie repetat - https://achizitii.md/ro/public/tender/21058684/


Servicii de reparație pentru dispozitivele medicale defectate p/u anul 2022. https://achizitii.md/ro/public/tender/21058083/


Echipament informational și de Telecomunicații (inclusiv a pieselor de schimb IT) pentru anul 2022https://achizitii.md/ro/public/tender/21057348/ 


Echipament IP Telefonie pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21057353/ 

Procedura de achizitionare a  Lucrărilor de construcție a stației de oxigen și restabilirea rețelelor pentru gaze medicale REPETAT https://achizitii.md/ro/public/tender/21056944/

Materiale de construcție tehnico-sanitare, scule și produse conexe sau auxiliare  pentru anul 2022, etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21056889/ 

Procedura de achizitionare a Necesarului de sutură mecanica pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21056231/

Procedura de achizitionare a Consumabilelor medicale necesare secției Chirurgie toracică cabinetul de bronhoscopie și secției Endocrinologie pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21056215/ 


Produse alimentare pentru anul 2022, semestrul II.


Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21055740/

Procedura de achizitionare a aparatelor de ventilare si hepa filtre REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21055674/


Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21054704/


Procedura de achizitionare a serviciilor financiare - Invitație la concurs servicii financiare


Procedura de achizitionare a consumabilelor medicale repetat pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21053907/


Procedura de achiziționare a hirtiei A4 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21053844/

 
Procedura de achizitionare a  Lucrărilor de construcție a  stației de oxigen și restabilirea rețelelor pentru gaze medicale - https://achizitii.md/ro/public/tender/21053786/

Procedura de achizitionare a echipamentelui de protectie pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052979/ 


Procedura de achizitionare a instrumentarului chirurgical pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052903/


Procedura de achizitionare a sistemului acces control REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052896/ 


Consumabile necesare Secției perfuziologie - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052876/ 


Arc ghid hidrofilic pentru proceduri perifericie p/u cardiologie intervențională pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052891/ 


Consumabilelor  Secția Endoscopie si Ultrasonografie (repetat) pentru anul 2022- https://achizitii.md/ro/public/tender/21052742/


Consumabilelor necesare Secția urologie cu cabinet enduorologie pentru anul 2022 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052735/


Procedura de achiziționare a aparatelor de ventilare si hepa filtre pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052689/


Procedura de achizitionare a medicamentelor - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052371/


Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru anul 2022 -

https://achizitii.md/ro/public/tender/21052097/lot/11558677/


Licitație privind achiziționarea materialelor electrice pentru anul 2022 -https://achizitii.md/ro/public/tender/21052089/lot/11558676/


Licitație privind achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal REPETAT II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21050396/


Servicii de menținere,diagnostic,reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, multifuncționalelor și serviciilor de încărcare, de menținere și restabilire a cartușelor pentru anul 2022 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21050371/


Consumabile și reagenți (listă centralizată) necesar pentru 60 zile - https://achizitii.md/ro/public/tender/21050312/

Procedura de achiziționare a pieselor de schimb pentru echipament I - https://achizitii.md/ro/public/tender/21050354/


Procedura de achiziționare a serviciilor de furnizare  a energiei electrice pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046792/


Procedura de achizitionare a lucrarilor  de alimentare cu energie electrică 0,4 kV a stației de oxigen - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046776/


Procedura de achizitionare a consumabilelor medicale OMNI pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046524/


Procedura de achiziționare a produselor alimentare repetat - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046475/


Procedura de achizitionare a nutritiei enterale pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046458/


Achizitionarea serviciilor de verificare sie talonare metrologică a dispozitivelor medicale - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046105/


Procedura de achizitionare a serviciilor de verificare si etalonare a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046067/


Procedura de achizitionare a apei potabile repetat 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045927/


Procedura de achizitionare a serviciilor de audit financiar pentru anii 2020-2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045822/


Procedura de achizitionare a accesoriilor de birou 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045781/


Privind achiziționarea formularelor de evidență medicală pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045779/ 


Procedura de achiziționare a articolelor pentru uz medical pentru perfuziologie sistem închis anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045625/


Procedura de achizitionare a reagentilor sistem inchis pentru morfopatologie pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045605/


Procedura de achiziționare a baloanelor  pentru angioplastie aortală și pulmonară pentru Cabinetul de Cardiologie Intervențională - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045603/


Procedura de achizitionare a produselor petroliere pentru anul 2022 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045580/


Procedura privind achiziționarea apei potabile pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045265/


Procedura privind achizitionarea serviciilor de evacuare a deseurilor medicale - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044893/


Procedura de achizitionare a produselor de curatat pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044693/


Procedura de achizitionare a produselor petroliere pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044666/

 

Procedura de achizitionare a echipamentului de protectie REPETAT pentru anul 2021 - 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21044609/ 


Procedura privind achizitionarea produselor alimentare pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044553/


Procedura de achizitionare a lucrarilor de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044445/


Procedura de achiziționare a lucrărilor de reparare a tunelului (secția internare), rețelelor de evacuare a apelor pluviale, pereului și trotuarului bloc chirurgical - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044436/ 


Procedura de achizitionare a Serviciilor de spălare, dezinfecţie, uscare şi călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical) pentru anul 2022 https://achizitii.md/ro/public/tender/21044249/


Achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator pentru anul 2021 Suplimentar (Etapa III) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044009/


Procedura de achizitionare a serviciilor de proiectare a 3 obiecte în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga” - https://achizitii.md/ro/public/tender/21043210/


Procedura de achizitionare a instrumentarului chirurgical pentru anul 2021 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21043183/


Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21043134/      


Achiziționarea Biletelor avia - https://achizitii.md/ro/public/tender/21042994/


Procedura de achizitionare a materialelor tehnico -sanitare etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21042653/


Procedura de achiziționare a  Echipamentului de protecție în Blocul de operații pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21042538


Procedura de achizitionare a nutritiei eterale  https://achizitii.md/ro/public/tender/21042496/lot/11520666/


Achiziționarea  Serviciilor  de menținere, diagnostic, reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, multifuncționalelor și serviciilor de încărcare și menținere a cartușelor pentru anul 2021, Etapa II

https://achizitii.md/ro/public/tender/21042422/lot/11520239/ 


Procedura de achizitionare a lucrarilor  de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar - https://achizitii.md/ro/public/tender/21042246/lot/11519639/   - 


Procedura de achizitionare a utilajului frigorific (etapa II) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21041741/


Achiziționarea Aparatelor de aer condiționat pentru anul 2021 (Etapa II)

https://achizitii.md/ro/public/tender/21041716/lot/11517260/


Achiziționarea Inventarului moale pentru anul 2021https://achizitii.md/ro/public/tender/21041709/


Achiziționarea Lucrărilor de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor

https://achizitii.md/ro/public/tender/21041444/


Achiziționarea Lucrărilor de Hidroizolare a rosturilor fațadei cu schimbarea geamurilor la et. 14(sălile de operații 1, 2, 3, 4, 5), montarea unui glasvand la et. 1 Bloc principal, montarea ușilor de la coborâre în subsolul Bloc Chirurgical , schimbarea ușilor de balcon et.11 REPETAT (II)

https://achizitii.md/ro/public/tender/21041411/


Procedura de achiziționare a draperiilor antimicrobiene de unică folosință - https://achizitii.md/ro/public/tender/21041301/  


Achiziționarea Pieselor de schimb (etapa II) REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21040144/ 


Procedura de achiziționarea consumabilelor medicale pentru cabinet cardiologie interventionala suplimentar pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21040915/


Procedura privind achiziționarea pieselor de schimb etapa II -  https://achizitii.md/ro/public/tender/21040151/lot/11510738/


Procedura de achizitionare REPETAT a echipamentului informatic   https://achizitii.md/ro/public/tender/21040101/


Achiziționarea  Produselor alimentare pentru anul 2021 semestrul II https://achizitii.md/ro/public/tender/21040063/


Procedura de achizitionare a instrumentarului medical pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21040002/


Achiziționarea serviciilor de audit financiar pentru anul 2020-REPETAT

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039645/


Achiziționarea Utilajului frigorific Repetat https://achizitii.md/ro/public/tender/21039648/


Achiziționarea serviciilor de Mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021-REPETAT

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039583/lot/11507803/


Achiziționarea Serviciilor de mentenanță corectivă  externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021-REPETAT

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039567/


Achiziționarea Echipamentului de radioprotecție-REPETAT

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039543/


Achiziționarea  Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039414/


Procedura de achiziționare a necesarului suplimentar de consumabile medicale pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21039071/


Achiziționarea  Lucrărilor de Hidroizolare a rosturilor fațadei cu schimbarea geamurilor la et. 14 (sălile de operații  1, 2, 3, 4, 5) montarea unui glasvand la et. 1 Bloc principal, montarea ușilor de la coborîre în subsolul Bloc Chirurgical , schimbarea ușilor de balcon et.11-REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038987/


Achiziționarea Mobilierului  medical (din inox) - REPETAT - 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21038873/


Achiziționarea Consumabilelor medicale pentru aparatul BBRAUN OMNI de tip închis - 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21038855/


Achiziționarea Mobilierului  medical (din inox) - REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038759/


Achiziționarea Jaluzelelor tip rulou - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038615/


Achiziționarea Echipamentului de radioprotecție - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038640/


Achiziționarea Repiratoarelor pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038560/

Achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator de tip închis pentru anul 2021 SUPLIMENTAR - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038382/


Achiziționarea Utilajului frigorific REPETAT (II) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036904/


Achiziționarea Serviciilor de deservire tehnică și reparație auto pentru anul 2021 -

https://achizitii.md/ro/public/tender/21038250/


Procedura de achiziționare a serviciilor de audit pentru proiectul transrontalier moldo-român - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038228/


Procedura de achiziționare a Mobilierului pentru Departamentul investigații de laborator  (inclusiv instalarea)- https://achizitii.md/ro/public/tender/21038190/lot/11502185/

Procedura de achiziționare a materialelor tehnico-sanitare, utilaj tehnic și materiale de construcții etapa I, pentru anul 2021 -https://achizitii.md/ro/public/tender/21037863/


Procedura de achizitionare a medicamentelor pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038023/


Achiziționarea Sistemului de rafturi mobile -  https://achizitii.md/ro/public/tender/21037632/lot/11500209/


Achiziționarea Mobilierului medical (din inox) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21037557/


Achiziționarea Consumabilelor ECMO pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21037546/


Achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator de tip deschis REPETAT pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21037081/

Achiziționarea Consumabilelor medicale și reactivelor petru secția morfopatologie (sistem închis) pentru anul 2021- https://achizitii.md/ro/public/tender/21036957/


Achiziționarea Utilajului frigorific Repetat- https://achizitii.md/ro/public/tender/21036903/lot/11497417/


Procedura de achiziționare a  Aparatelor de aer condiționat și recuperatoare pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036889/


Procedura privind achiziționarea Consumabilelor medicale pentru cabinetul de cardiologie intervențională pentru anul 2021   - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036652/


Procedura privind achiziționarea Serviciilor de proiectare a sistemului automat de incendiu, renovarea orizontalilor a sistemului antiincendiar și a Stației de pompare - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036672/


Procedura de achiziționare a serviciilor de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036586/ 


Procedura de achiziționare a lucrărilor de hidroizolare a rosturilor fațadei cu schimbarea geamurilor la et. 14 (sălile de operații 1, 2, 3, 4, 5) montarea unui glasvand la et. 1 Bloc principal, montarea ușilor de la coborâre în subsolul Bloc Chirurgical , schimbarea ușilor de balcon et.11 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036515/


Procedură de achiziționare a utilajului frigorific (valoare mică) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036513/


Higrometre psihrometrice VIT 2 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036197/


Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036095/


Consumabile electrice - https://achizitii.md/ro/public/tender/21035275/


Respiratoare pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21034692/


Servicii de mentenanță lunară a UPS-urilor (surselor neântrerupte de curent electric), instalate în blocul chirurgical (3 buc) și etajul 14 blocul de operații (1 buc) pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21033482/ 


Servicii de deservire periodică și mentenanță a generatoarelor AKSA APD1915M și Genelec GFW - 100T5INS 50Hz - 400/230V pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21033473/lot/11487065/


Servicii de menținere, diagnostic, reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, multifuncționalelor și servicii de încărcare, de menținere și restabilire a cartușelor pentru anul 2021 REPETAT  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032821/lot/11486062/


Lucrări de montare a 2 Galerii de trecere din Blocul Principal și Blocul Covid spre Centrul medical „Euromed” - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032476/


Servicii de menținere,diagnostic,reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, multifuncționalelor și servicii de încărcare, de menținere și restabilire a cartușelor pentru anul 2021 https://achizitii.md/ro/public/tender/21032478/


Produse alimentare pentru anul 2021 (suc de tomate și crenvuști)_REPETAT

https://achizitii.md/ro/public/tender/21032415/


Dezinfectanți pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032245/


Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032172/


Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032136/


Servicii de audit financiar pentru anul 2020 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031919/


Lucrări de modificare a traseului de oxigen - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031782/


Servicii de îndosariere - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031380/


Consumabile și reagenți de tip închis necesare Departamentului Investigații de Laborator pentru anul 2021-etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031177/ 


Lampă chirurgicală - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031078/


Veselă de unică folosință pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030965/


Servicii de verificare periodică, verificare metrologică și etalonare a Dispozitivelor medicale pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030946/


Consumabile și reagenți de laborator se tip deschis pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030661/ 


Consumabile și reagenți de laborator de tip deschis pentru anul 2021 (etapa II)  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21030675/


Accesorii de birou pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030688/


Servicii de verificare a transformatorelor de curent (10kV) la locul instalării  https://achizitii.md/ro/public/tender/21030612/


Deservirea acvariilor pentru anul 2021  https://achizitii.md/ro/public/tender/21030614/


Servicii de înhumare a materialului necroptic uman pentru anul 2021  -https://achizitii.md/ro/public/tender/21030392/


Servicii de înhumare a materialului necroptic uman pentru anul 2021  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21030392/


Consumabile și reagenți de tip închis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030241/

Sisteme de supraveghere video și termoviziune (inclusiv instalare) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030136/


Construcție modulară tip container (inclusiv instalare) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030119/ 


Licenta pentru antivirus pentru anul  2021

https://achizitii.md/ro/public/tender/21030096/lot/11474899/


Procedura privind achiziționarea formularelor de evidență primară (medicală) pentru anul 2021  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029049/


Procedura privind achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2021 și legume, fructe și ouă pentru semestrul I a anului 2021 destinate pacienților (maturi și copii)  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029177/


Procedura privind achiziționarea Hârtiei pentru Electrocardiografe, compatibil cu Model GE Mac-2000  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029460/


Procedura privind achiziționarea Filtrelor pentru sistemul de ventilare în săli de operații și terapie intensivă pentru anul 2020  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029689/ 


Procedura privind achiziționarea  Serviciilor de internet nelimitat și televiziune digitală pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029706/


Procedura privind achiziționarea apei potabile pentru 2021 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029982/ 


Procedura de achiziționare a containerelor și sacilor autoclavabili - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030025/

Procedura de achizitionare a cuptorului electric cu vatra 3 sectii - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029732/


Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) pentru anul 2021

https://achizitii.md/ro/public/tender/21029491/

Procedura de achizitionare a Produselor petroliere pentru anul 2021 -https://achizitii.md/ro/public/tender/21029426/

Imprimate și produse conexe (Plăcuțe pentru ușă, stickere, oracal, trafaret din plastic) REPETAT  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029198/


Barieră automatizată de acces REPETAT-  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029126/


Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecție a personalului medical) pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029093/ 


Imprimate și produse conexe (Plăcuțe pentru ușă, stickere, oracal, trafaret din plastic) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21028953/


Sistem de digitalizare cu cititor de casete digitale, casete digitale și calculator - https://achizitii.md/ro/public/tender/21028891/

https://achizitii.md/ro/public/tender/21076795/ - procedura de achiziționare a legumelor, fructelor si oua pentru trimestrul II 2023