Achiziţii publice

 

 Instrucțiuni pentru operatori economici! 


Coordonate bancare pentru garanţia ofertei /MODIFICATE/:

  • Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
  • Denumirea Băncii: B.C. „Moldindconbank” S.A. fil. „Testemițeanu” Chișinău
  • Codul fiscal: 1003600150783
  • Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448
  • Codul bancar: MOLDMD2X302
  • TVA 0206393


Achiziționarea Jaluzelelor tip rulou - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038615/

Achiziționarea Echipamentului de radioprotecție - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038640/


Achiziționarea Repiratoarelor pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038560/

Achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator de tip închis pentru anul 2021 SUPLIMENTAR - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038382/


Achiziționarea Utilajului frigorific REPETAT (II) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036904/

Achiziționarea Serviciilor de deservire tehnică și reparație auto pentru anul 2021 -

Procedura de achiziționare a serviciilor de audit pentru proiectul transrontalier moldo-român - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038228/

Procedura de achiziționare a Mobilierului pentru Departamentul investigații de laborator  (inclusiv instalarea)- https://achizitii.md/ro/public/tender/21038190/lot/11502185/

Procedura de achiziționare a materialelor tehnico-sanitare, utilaj tehnic și materiale de construcții etapa I, pentru anul 2021 -https://achizitii.md/ro/public/tender/21037863/


Procedura de achizitionare a medicamentelor pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038023/


Achiziționarea Sistemului de rafturi mobile -  https://achizitii.md/ro/public/tender/21037632/lot/11500209/

Achiziționarea Mobilierului medical (din inox) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21037557/


Achiziționarea Consumabilelor ECMO pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21037546/


Achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator de tip deschis REPETAT pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21037081/

Achiziționarea Consumabilelor medicale și reactivelor petru secția morfopatologie (sistem închis) pentru anul 2021- https://achizitii.md/ro/public/tender/21036957/


Achiziționarea Utilajului frigorific Repetat- https://achizitii.md/ro/public/tender/21036903/lot/11497417/


Procedura de achiziționare a  Aparatelor de aer condiționat și recuperatoare pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036889/


Procedura privind achiziționarea Consumabilelor medicale pentru cabinetul de cardiologie intervențională pentru anul 2021   - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036652/


Procedura privind achiziționarea Serviciilor de proiectare a sistemului automat de incendiu, renovarea orizontalilor a sistemului antiincendiar și a Stației de pompare - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036672/


Procedura de achiziționare a serviciilor de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036586/ 


Procedura de achiziționare a lucrărilor de hidroizolare a rosturilor fațadei cu schimbarea geamurilor la et. 14 (sălile de operații 1, 2, 3, 4, 5) montarea unui glasvand la et. 1 Bloc principal, montarea ușilor de la coborâre în subsolul Bloc Chirurgical , schimbarea ușilor de balcon et.11 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036515/


Procedură de achiziționare a utilajului frigorific (valoare mică) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036513/


Higrometre psihrometrice VIT 2 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036197/


Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036095/


Consumabile electrice - https://achizitii.md/ro/public/tender/21035275/


Respiratoare pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21034692/


Servicii de mentenanță lunară a UPS-urilor (surselor neântrerupte de curent electric), instalate în blocul chirurgical (3 buc) și etajul 14 blocul de operații (1 buc) pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21033482/ 


Servicii de deservire periodică și mentenanță a generatoarelor AKSA APD1915M și Genelec GFW - 100T5INS 50Hz - 400/230V pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21033473/lot/11487065/


Servicii de menținere, diagnostic, reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, multifuncționalelor și servicii de încărcare, de menținere și restabilire a cartușelor pentru anul 2021 REPETAT  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032821/lot/11486062/


Lucrări de montare a 2 Galerii de trecere din Blocul Principal și Blocul Covid spre Centrul medical „Euromed” - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032476/


Servicii de menținere,diagnostic,reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, multifuncționalelor și servicii de încărcare, de menținere și restabilire a cartușelor pentru anul 2021 https://achizitii.md/ro/public/tender/21032478/


Produse alimentare pentru anul 2021 (suc de tomate și crenvuști)_REPETAT


Dezinfectanți pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032245/


Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032172/


Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032136/


Servicii de audit financiar pentru anul 2020 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031919/

Lucrări de modificare a traseului de oxigen - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031782/


Servicii de îndosariere - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031380/


Consumabile și reagenți de tip închis necesare Departamentului Investigații de Laborator pentru anul 2021-etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031177/ 


Lampă chirurgicală - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031078/


Veselă de unică folosință pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030965/


Servicii de verificare periodică, verificare metrologică și etalonare a Dispozitivelor medicale pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030946/


Consumabile și reagenți de laborator se tip deschis pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030661/ 


Consumabile și reagenți de laborator de tip deschis pentru anul 2021 (etapa II)  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21030675/


Accesorii de birou pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030688/


Servicii de verificare a transformatorelor de curent (10kV) la locul instalării  https://achizitii.md/ro/public/tender/21030612/


Deservirea acvariilor pentru anul 2021  https://achizitii.md/ro/public/tender/21030614/


Servicii de înhumare a materialului necroptic uman pentru anul 2021  -https://achizitii.md/ro/public/tender/21030392/


Servicii de înhumare a materialului necroptic uman pentru anul 2021  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21030392/


Consumabile și reagenți de tip închis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030241/

Sisteme de supraveghere video și termoviziune (inclusiv instalare) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030136/


Construcție modulară tip container (inclusiv instalare) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030119/ 


Licenta pentru antivirus pentru anul  2021

https://achizitii.md/ro/public/tender/21030096/lot/11474899/


Procedura privind achiziționarea formularelor de evidență primară (medicală) pentru anul 2021  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029049/


Procedura privind achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2021 și legume, fructe și ouă pentru semestrul I a anului 2021 destinate pacienților (maturi și copii)  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029177/


Procedura privind achiziționarea Hârtiei pentru Electrocardiografe, compatibil cu Model GE Mac-2000  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029460/


Procedura privind achiziționarea Filtrelor pentru sistemul de ventilare în săli de operații și terapie intensivă pentru anul 2020  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029689/ 


Procedura privind achiziționarea  Serviciilor de internet nelimitat și televiziune digitală pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029706/


Procedura privind achiziționarea apei potabile pentru 2021 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029982/ 


Procedura de achiziționare a containerelor și sacilor autoclavabili - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030025/

Procedura de achizitionare a cuptorului electric cu vatra 3 sectii - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029732/


Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) pentru anul 2021

https://achizitii.md/ro/public/tender/21029491/

Procedura de achizitionare a Produselor petroliere pentru anul 2021 -https://achizitii.md/ro/public/tender/21029426/

Imprimate și produse conexe (Plăcuțe pentru ușă, stickere, oracal, trafaret din plastic) REPETAT  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029198/


Barieră automatizată de acces REPETAT-  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029126/


Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecție a personalului medical) pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029093/ 


Imprimate și produse conexe (Plăcuțe pentru ușă, stickere, oracal, trafaret din plastic) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21028953/


Sistem de digitalizare cu cititor de casete digitale, casete digitale și calculator - https://achizitii.md/ro/public/tender/21028891/

 

Barieră automatizată de acces - https://achizitii.md/ro/public/tender/21028893/lot/11471403/


Procedură de achiziționare a Apei Potabile pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21028787/


Procedura de achizitionare a  Materialelor de sutură -https://achizitii.md/ro/public/tender/21028487/ 


Procedura de achizitionare a  Sistemului de supraveghere video și acces la internet (inclusiv instalare)  https://achizitii.md/ro/public/tender/21028195/


Procedura privind achizitionarea Echipamentelor medicale: tonometre, termometre, fonendoscoape (inclusiv medicamente)   - https://achizitii.md/ro/public/tender/21027877/ 


Procedura de achizitionare a Medicamentelor.

https://achizitii.md/ro/public/tender/21027773/  


Procedura de achizitionare a   Apei potabile plate (sticle 1.5 litri)  .   

https://achizitii.md/ro/public/tender/21027717/  


Procedura de achizitionare a consumabilelor medicale  https://achizitii.md/ro/public/tender/21027101/  


Procedura de achizitionare a  Costumelor chirurgicale -https://achizitii.md/ro/public/tender/21027575/  


Achizitionarea instalatiilor de climatizare si ventilare - https://achizitii.md/ro/public/tender/21027546/


Procedura de achizitionare a Veselei de unică folosință (pentru pacienți) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21027490/


Procedura de achizitionare a Materiale electrice pentru secțiile reorganizate - https://achizitii.md/ro/public/tender/21027467/


Procedura de achizitionare a Inventarului  moale pentru anul 2020 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21027455/


Procedura de achizitionare a set consumabile pentru plasmafereza https://achizitii.md/ro/public/tender/21027098/  


Servicii de reparatie mentenanță a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă, pentru anul 2020 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21027061/  


Procedura de achiziționare a medicamentelor (COVID-19) https://achizitii.md/ro/public/tender/21026841/ 


Procedura de achizitionare a dezinfectantilor de mâini - https://achizitii.md/ro/public/tender/21026843/  


LD privind achiziționarea oxigenului medical lichid  https://achizitii.md/ro/public/tender/21026360/


Consumabile medicale pentru cabinetul de chirurgie endourologică (seturi TUR și seturi irigare-aspirare) - https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1595485803933?tab=contract-notice

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1551426037506 publicată din 01.03.2019 - Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2019.

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-154341253484 publicată din 28.11. 2018 privind achiziționarea Reactivelor şi consumabilelor pentru dispozitive medicale de tip închis pentru anul 2019 - REPETAT

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP din 26.11.2018 privind achiziţionarea produselor alimentare pentu anul 2019 (lactate și pesmeți)

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/04154 din 28.09.2018 privind achiziţionarea produse alimentare pentru anul 2019 și legume, fructe, ouă pentru semestrul I anul 2019.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/04552 din 29.09.2018 privind achiziţionarea lucrărilor de amenajare a parcărilor de pe teritoriul IMSP SCR.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/04393 din 28.09.2018 privind achiziţionarea serviciilor de menținere, reparație a echipamentelor de birou, reîncărcare a cartușelor pentru anul 2019.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/04457 din 28.09.2018 privind achiziţionarea mobilierului pentru sala de conferință.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/04200 din 28.09.2018 privind achiziţionarea combustibili pentru anul 2019.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/03995 din 28.09.2018 privind achiziţionarea Serviciilor de spălare, dezinfecţie, uscare şi călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical) pentru anul 2019.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


Reactive și consumabile pentru dispozitive medicale de tip închis pentru anul 2019.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/03966 din 24 septembrie 2018 privind achiziționarea dispozitivelor medicale pentru secția reabilitare medicală și medicină fizică pentru anul 2018.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/02560 din 07.08.2018 privind achiziţionarea lucrărilor de construcție a stației de oxigen în limitele terenului cu nr. 01001010574, mun. Chișinău, str. Testimițianu, 29 - REPETAT

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/02921 din 24.07.2018 privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a Sălii de Conferinţă din incinta Spitalului Clinic Republican - REPETAT

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/03010 din 01.08.2018 privind achiziţionarea pieselor de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/02942 din 27.07.2018 privind achiziţionarea lucrări de reparaţie în incinta Secţiei Chirurgie Septică, etajul 15

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/02560 din 26.06.2018 privind achiziţionarea lucrărilor de construcție a stației de oxigen în limitele terenului cu nr. 01001010574, mun. Chișinău, str. Testimițianu, 29

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/02557 din 20.06.2018 privind achiziţionarea recipientelor pentru transportarea alimentelor şi ustensile pentru bucătărie

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/01839 din 06.06.2018 privind achiziţionarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar

Anexat: