Achiziţii publice

 Instrucțiuni pentru operatori economici! 


Coordonate bancare pentru garanţia ofertei /MODIFICATE/:

  • Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
  • Denumirea Băncii: B.C. „Moldindconbank” S.A. fil. „Testemițeanu” Chișinău
  • Codul fiscal: 1003600150783
  • Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448
  • Codul bancar: MOLDMD2X302
  • TVA 0206393


Protezelor valvulare cardiace mecanice cu dublu disc сu prelucrarea aпtitrombotica, sterile - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064827/

Procedura de achiziție a materialelor de sutură - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064820/

Procedura de achiziție a lamelor chirurgicale - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064814/


Îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii pentru serviciul gospodăresc - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064746/


Procedura de achiziționare a produselor de curățat pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064737/


Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcție a  stației de oxigen și restabilirea rețelelor pentru gaze medicale - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064699/


Servicii de curățare hidropneumatică a sistemului de canalizare pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064669/


Procedura de achiziționare a reagentilor DIL -sistem închis pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064581/


Procedura de achiziționare a serviciilor de dezinsecție pentru anul 2022 (repetat) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064571/


Procedura de achiziționare a consumabilelor oftalmologice - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064438/


Procedura de achiziționare a  serviciilor de spălare, dezinfecţie, uscare şi călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical) pentru anul 2023 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21064020/ 


Utilaj frigorific pentru anul 2022 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21063996/
 

Ustensile de bucătărie și recipiente pentru transportarea produselor alimentare finite (Blocul alimentar) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21063842/


Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre (inclusiv instalare) REPETAT https://achizitii.md/ro/public/tender/21063595/lot/11600165/


Produse alimentare pentru anul 2023, semestrul I https://achizitii.md/ro/public/tender/21063537/


Procedura de achiziții - Servicii de dezinsecție pentru anul 2022 https://achizitii.md/ro/public/tender/21063170/


Procedura de achiziții - Set pentru anestezie epidurală cu filtru, ac G18 https://achizitii.md/ro/public/tender/21063172/


Procedura de achiziții - Aparate de aer condiționat și accesorii pentru montarea lor pentru anul 2022 (Repetat) https://achizitii.md/ro/public/tender/21063054/ 


Procedura de achiziționare - materiale de construcție tehnico-sanitare, scule și produse conexe sau auxiliare  pentru anul 2022, etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21062932/lot/11597806/

Procedura de achiziționare - Gaz comprimat - Heliu pentru anul 2022 https://achizitii.md/ro/public/tender/21062433/


Procedura de achiziționare - Utilaj, echipament și scule pentru uz gospodăresc https://achizitii.md/ro/public/tender/21062430/

Procedura de achiziționare Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre cu instalator (inclusiv instalare) https://achizitii.md/ro/public/tender/21062292/lot/11596541/


Procedura de achizitionare a serviciilor de deservire SIAAMS prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (invitație expediată în adresa operatorului economic  „S&T Mold” SRL)

Model pentru specificații tehnice și de preț

Invitație de participare la negociere

Termeni de referință


Servicii de supraveghere a lucrărilor de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar https://achizitii.md/ro/public/tender/21059550/  


Procedura de achiziționare a sistemelor pentru cateterizarea vaselor centralehttps://achizitii.md/ro/public/tender/21059508/


Procedura de achizitie  Peroxidului de hidrogen pentru anul 2022 (REPETAT) https://achizitii.md/ro/public/tender/21059413/


Procedura de achiziție  Necesități de reagenți și consumabile de laborator sisteme închise pentru anul 2022 etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21059296/


Procedură de achiziționare a produselor alimentare necesare în regim urgent pentru 30 zile prin procedură de negociere directă. Anunț de participare privind achiziționarea produselor alimentare necesar urgent pentru o perioadă de 30 de zile prin Procedura de achiziție PNFP

Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.


Procedura de achizitionare a  Lucrărilor de alimentare cu energie electrică 0,4 kV a stației de oxigen REPETAT II https://achizitii.md/ro/public/tender/21058691/ 


Achizitionarea echipamentului IP telefonie repetat - https://achizitii.md/ro/public/tender/21058684/


Servicii de reparație pentru dispozitivele medicale defectate p/u anul 2022. https://achizitii.md/ro/public/tender/21058083/


Echipament informational și de Telecomunicații (inclusiv a pieselor de schimb IT) pentru anul 2022https://achizitii.md/ro/public/tender/21057348/ 


Echipament IP Telefonie pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21057353/ 

Procedura de achizitionare a  Lucrărilor de construcție a stației de oxigen și restabilirea rețelelor pentru gaze medicale REPETAT https://achizitii.md/ro/public/tender/21056944/

Materiale de construcție tehnico-sanitare, scule și produse conexe sau auxiliare  pentru anul 2022, etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21056889/ 

Procedura de achizitionare a Necesarului de sutură mecanica pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21056231/

Procedura de achizitionare a Consumabilelor medicale necesare secției Chirurgie toracică cabinetul de bronhoscopie și secției Endocrinologie pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21056215/ 


Produse alimentare pentru anul 2022, semestrul II.


Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21055740/

Procedura de achizitionare a aparatelor de ventilare si hepa filtre REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21055674/


Servicii de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21054704/


Procedura de achizitionare a serviciilor financiare - Invitație la concurs servicii financiare


Procedura de achizitionare a consumabilelor medicale repetat pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21053907/


Procedura de achiziționare a hirtiei A4 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21053844/

 
Procedura de achizitionare a  Lucrărilor de construcție a  stației de oxigen și restabilirea rețelelor pentru gaze medicale - https://achizitii.md/ro/public/tender/21053786/

Procedura de achizitionare a echipamentelui de protectie pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052979/ 


Procedura de achizitionare a instrumentarului chirurgical pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052903/


Procedura de achizitionare a sistemului acces control REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052896/ 


Consumabile necesare Secției perfuziologie - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052876/ 


Arc ghid hidrofilic pentru proceduri perifericie p/u cardiologie intervențională pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052891/ 


Consumabilelor  Secția Endoscopie si Ultrasonografie (repetat) pentru anul 2022- https://achizitii.md/ro/public/tender/21052742/


Consumabilelor necesare Secția urologie cu cabinet enduorologie pentru anul 2022 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052735/


Procedura de achiziționare a aparatelor de ventilare si hepa filtre pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052689/


Procedura de achizitionare a medicamentelor - https://achizitii.md/ro/public/tender/21052371/


Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru anul 2022 -

https://achizitii.md/ro/public/tender/21052097/lot/11558677/


Licitație privind achiziționarea materialelor electrice pentru anul 2022 -https://achizitii.md/ro/public/tender/21052089/lot/11558676/


Licitație privind achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal REPETAT II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21050396/


Servicii de menținere,diagnostic,reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, multifuncționalelor și serviciilor de încărcare, de menținere și restabilire a cartușelor pentru anul 2022 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21050371/


Consumabile și reagenți (listă centralizată) necesar pentru 60 zile - https://achizitii.md/ro/public/tender/21050312/

Procedura de achiziționare a pieselor de schimb pentru echipament I - https://achizitii.md/ro/public/tender/21050354/


Procedura de achiziționare a serviciilor de furnizare  a energiei electrice pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046792/


Procedura de achizitionare a lucrarilor  de alimentare cu energie electrică 0,4 kV a stației de oxigen - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046776/


Procedura de achizitionare a consumabilelor medicale OMNI pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046524/


Procedura de achiziționare a produselor alimentare repetat - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046475/


Procedura de achizitionare a nutritiei enterale pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046458/


Achizitionarea serviciilor de verificare sie talonare metrologică a dispozitivelor medicale - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046105/


Procedura de achizitionare a serviciilor de verificare si etalonare a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21046067/


Procedura de achizitionare a apei potabile repetat 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045927/


Procedura de achizitionare a serviciilor de audit financiar pentru anii 2020-2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045822/


Procedura de achizitionare a accesoriilor de birou 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045781/


Privind achiziționarea formularelor de evidență medicală pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045779/ 


Procedura de achiziționare a articolelor pentru uz medical pentru perfuziologie sistem închis anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045625/


Procedura de achizitionare a reagentilor sistem inchis pentru morfopatologie pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045605/


Procedura de achiziționare a baloanelor  pentru angioplastie aortală și pulmonară pentru Cabinetul de Cardiologie Intervențională - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045603/


Procedura de achizitionare a produselor petroliere pentru anul 2022 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045580/


Procedura privind achiziționarea apei potabile pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21045265/


Procedura privind achizitionarea serviciilor de evacuare a deseurilor medicale - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044893/


Procedura de achizitionare a produselor de curatat pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044693/


Procedura de achizitionare a produselor petroliere pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044666/

 

Procedura de achizitionare a echipamentului de protectie REPETAT pentru anul 2021 - 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21044609/ 


Procedura privind achizitionarea produselor alimentare pentru anul 2022 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044553/


Procedura de achizitionare a lucrarilor de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044445/


Procedura de achiziționare a lucrărilor de reparare a tunelului (secția internare), rețelelor de evacuare a apelor pluviale, pereului și trotuarului bloc chirurgical - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044436/ 


Procedura de achizitionare a Serviciilor de spălare, dezinfecţie, uscare şi călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical) pentru anul 2022 https://achizitii.md/ro/public/tender/21044249/


Achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator pentru anul 2021 Suplimentar (Etapa III) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21044009/


Procedura de achizitionare a serviciilor de proiectare a 3 obiecte în cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga” - https://achizitii.md/ro/public/tender/21043210/


Procedura de achizitionare a instrumentarului chirurgical pentru anul 2021 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21043183/


Echipament Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb) REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21043134/      


Achiziționarea Biletelor avia - https://achizitii.md/ro/public/tender/21042994/


Procedura de achizitionare a materialelor tehnico -sanitare etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21042653/


Procedura de achiziționare a  Echipamentului de protecție în Blocul de operații pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21042538


Procedura de achizitionare a nutritiei eterale  https://achizitii.md/ro/public/tender/21042496/lot/11520666/


Achiziționarea  Serviciilor  de menținere, diagnostic, reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, multifuncționalelor și serviciilor de încărcare și menținere a cartușelor pentru anul 2021, Etapa II

https://achizitii.md/ro/public/tender/21042422/lot/11520239/ 


Procedura de achizitionare a lucrarilor  de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar - https://achizitii.md/ro/public/tender/21042246/lot/11519639/   - 


Procedura de achizitionare a utilajului frigorific (etapa II) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21041741/


Achiziționarea Aparatelor de aer condiționat pentru anul 2021 (Etapa II)

https://achizitii.md/ro/public/tender/21041716/lot/11517260/


Achiziționarea Inventarului moale pentru anul 2021https://achizitii.md/ro/public/tender/21041709/


Achiziționarea Lucrărilor de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor

https://achizitii.md/ro/public/tender/21041444/


Achiziționarea Lucrărilor de Hidroizolare a rosturilor fațadei cu schimbarea geamurilor la et. 14(sălile de operații 1, 2, 3, 4, 5), montarea unui glasvand la et. 1 Bloc principal, montarea ușilor de la coborâre în subsolul Bloc Chirurgical , schimbarea ușilor de balcon et.11 REPETAT (II)

https://achizitii.md/ro/public/tender/21041411/


Procedura de achiziționare a draperiilor antimicrobiene de unică folosință - https://achizitii.md/ro/public/tender/21041301/  


Achiziționarea Pieselor de schimb (etapa II) REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21040144/ 


Procedura de achiziționarea consumabilelor medicale pentru cabinet cardiologie interventionala suplimentar pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21040915/


Procedura privind achiziționarea pieselor de schimb etapa II -  https://achizitii.md/ro/public/tender/21040151/lot/11510738/


Procedura de achizitionare REPETAT a echipamentului informatic   https://achizitii.md/ro/public/tender/21040101/


Achiziționarea  Produselor alimentare pentru anul 2021 semestrul II https://achizitii.md/ro/public/tender/21040063/


Procedura de achizitionare a instrumentarului medical pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21040002/


Achiziționarea serviciilor de audit financiar pentru anul 2020-REPETAT

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039645/


Achiziționarea Utilajului frigorific Repetat https://achizitii.md/ro/public/tender/21039648/


Achiziționarea serviciilor de Mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021-REPETAT

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039583/lot/11507803/


Achiziționarea Serviciilor de mentenanță corectivă  externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021-REPETAT

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039567/


Achiziționarea Echipamentului de radioprotecție-REPETAT

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039543/


Achiziționarea  Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039414/


Procedura de achiziționare a necesarului suplimentar de consumabile medicale pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21039071/


Achiziționarea  Lucrărilor de Hidroizolare a rosturilor fațadei cu schimbarea geamurilor la et. 14 (sălile de operații  1, 2, 3, 4, 5) montarea unui glasvand la et. 1 Bloc principal, montarea ușilor de la coborîre în subsolul Bloc Chirurgical , schimbarea ușilor de balcon et.11-REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038987/


Achiziționarea Mobilierului  medical (din inox) - REPETAT - 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21038873/


Achiziționarea Consumabilelor medicale pentru aparatul BBRAUN OMNI de tip închis - 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21038855/


Achiziționarea Mobilierului  medical (din inox) - REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038759/


Achiziționarea Jaluzelelor tip rulou - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038615/


Achiziționarea Echipamentului de radioprotecție - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038640/


Achiziționarea Repiratoarelor pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038560/

Achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator de tip închis pentru anul 2021 SUPLIMENTAR - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038382/


Achiziționarea Utilajului frigorific REPETAT (II) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036904/


Achiziționarea Serviciilor de deservire tehnică și reparație auto pentru anul 2021 -

https://achizitii.md/ro/public/tender/21038250/


Procedura de achiziționare a serviciilor de audit pentru proiectul transrontalier moldo-român - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038228/


Procedura de achiziționare a Mobilierului pentru Departamentul investigații de laborator  (inclusiv instalarea)- https://achizitii.md/ro/public/tender/21038190/lot/11502185/

Procedura de achiziționare a materialelor tehnico-sanitare, utilaj tehnic și materiale de construcții etapa I, pentru anul 2021 -https://achizitii.md/ro/public/tender/21037863/


Procedura de achizitionare a medicamentelor pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21038023/


Achiziționarea Sistemului de rafturi mobile -  https://achizitii.md/ro/public/tender/21037632/lot/11500209/


Achiziționarea Mobilierului medical (din inox) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21037557/


Achiziționarea Consumabilelor ECMO pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21037546/


Achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator de tip deschis REPETAT pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21037081/

Achiziționarea Consumabilelor medicale și reactivelor petru secția morfopatologie (sistem închis) pentru anul 2021- https://achizitii.md/ro/public/tender/21036957/


Achiziționarea Utilajului frigorific Repetat- https://achizitii.md/ro/public/tender/21036903/lot/11497417/


Procedura de achiziționare a  Aparatelor de aer condiționat și recuperatoare pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036889/


Procedura privind achiziționarea Consumabilelor medicale pentru cabinetul de cardiologie intervențională pentru anul 2021   - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036652/


Procedura privind achiziționarea Serviciilor de proiectare a sistemului automat de incendiu, renovarea orizontalilor a sistemului antiincendiar și a Stației de pompare - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036672/


Procedura de achiziționare a serviciilor de mentenanță preventivă externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036586/ 


Procedura de achiziționare a lucrărilor de hidroizolare a rosturilor fațadei cu schimbarea geamurilor la et. 14 (sălile de operații 1, 2, 3, 4, 5) montarea unui glasvand la et. 1 Bloc principal, montarea ușilor de la coborâre în subsolul Bloc Chirurgical , schimbarea ușilor de balcon et.11 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036515/


Procedură de achiziționare a utilajului frigorific (valoare mică) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036513/


Higrometre psihrometrice VIT 2 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036197/


Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21036095/


Consumabile electrice - https://achizitii.md/ro/public/tender/21035275/


Respiratoare pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21034692/


Servicii de mentenanță lunară a UPS-urilor (surselor neântrerupte de curent electric), instalate în blocul chirurgical (3 buc) și etajul 14 blocul de operații (1 buc) pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21033482/ 


Servicii de deservire periodică și mentenanță a generatoarelor AKSA APD1915M și Genelec GFW - 100T5INS 50Hz - 400/230V pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21033473/lot/11487065/


Servicii de menținere, diagnostic, reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, multifuncționalelor și servicii de încărcare, de menținere și restabilire a cartușelor pentru anul 2021 REPETAT  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032821/lot/11486062/


Lucrări de montare a 2 Galerii de trecere din Blocul Principal și Blocul Covid spre Centrul medical „Euromed” - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032476/


Servicii de menținere,diagnostic,reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor, multifuncționalelor și servicii de încărcare, de menținere și restabilire a cartușelor pentru anul 2021 https://achizitii.md/ro/public/tender/21032478/


Produse alimentare pentru anul 2021 (suc de tomate și crenvuști)_REPETAT

https://achizitii.md/ro/public/tender/21032415/


Dezinfectanți pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032245/


Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032172/


Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21032136/


Servicii de audit financiar pentru anul 2020 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031919/


Lucrări de modificare a traseului de oxigen - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031782/


Servicii de îndosariere - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031380/


Consumabile și reagenți de tip închis necesare Departamentului Investigații de Laborator pentru anul 2021-etapa II - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031177/ 


Lampă chirurgicală - https://achizitii.md/ro/public/tender/21031078/


Veselă de unică folosință pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030965/


Servicii de verificare periodică, verificare metrologică și etalonare a Dispozitivelor medicale pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030946/


Consumabile și reagenți de laborator se tip deschis pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030661/ 


Consumabile și reagenți de laborator de tip deschis pentru anul 2021 (etapa II)  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21030675/


Accesorii de birou pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030688/


Servicii de verificare a transformatorelor de curent (10kV) la locul instalării  https://achizitii.md/ro/public/tender/21030612/


Deservirea acvariilor pentru anul 2021  https://achizitii.md/ro/public/tender/21030614/


Servicii de înhumare a materialului necroptic uman pentru anul 2021  -https://achizitii.md/ro/public/tender/21030392/


Servicii de înhumare a materialului necroptic uman pentru anul 2021  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21030392/


Consumabile și reagenți de tip închis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2021  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030241/

Sisteme de supraveghere video și termoviziune (inclusiv instalare) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030136/


Construcție modulară tip container (inclusiv instalare) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030119/ 


Licenta pentru antivirus pentru anul  2021

https://achizitii.md/ro/public/tender/21030096/lot/11474899/


Procedura privind achiziționarea formularelor de evidență primară (medicală) pentru anul 2021  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029049/


Procedura privind achiziționarea produselor alimentare pentru anul 2021 și legume, fructe și ouă pentru semestrul I a anului 2021 destinate pacienților (maturi și copii)  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029177/


Procedura privind achiziționarea Hârtiei pentru Electrocardiografe, compatibil cu Model GE Mac-2000  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029460/


Procedura privind achiziționarea Filtrelor pentru sistemul de ventilare în săli de operații și terapie intensivă pentru anul 2020  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029689/ 


Procedura privind achiziționarea  Serviciilor de internet nelimitat și televiziune digitală pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029706/


Procedura privind achiziționarea apei potabile pentru 2021 REPETAT - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029982/ 


Procedura de achiziționare a containerelor și sacilor autoclavabili - https://achizitii.md/ro/public/tender/21030025/

Procedura de achizitionare a cuptorului electric cu vatra 3 sectii - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029732/


Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) pentru anul 2021

https://achizitii.md/ro/public/tender/21029491/

Procedura de achizitionare a Produselor petroliere pentru anul 2021 -https://achizitii.md/ro/public/tender/21029426/

Imprimate și produse conexe (Plăcuțe pentru ușă, stickere, oracal, trafaret din plastic) REPETAT  - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029198/


Barieră automatizată de acces REPETAT-  https://achizitii.md/ro/public/tender/21029126/


Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecție a personalului medical) pentru anul 2021 - https://achizitii.md/ro/public/tender/21029093/ 


Imprimate și produse conexe (Plăcuțe pentru ușă, stickere, oracal, trafaret din plastic) - https://achizitii.md/ro/public/tender/21028953/


Sistem de digitalizare cu cititor de casete digitale, casete digitale și calculator - https://achizitii.md/ro/public/tender/21028891/