Chirurgia colorectală

Chirurgia colorectală

Chirurgia colorectală reprezintă un domeniu foarte dificil şi important de activitate chirurgicală, care în ultimele decenii a cunoscut un salt tehnico-ştiinţific şi tehnologic remarcabil. Secţia chirurgie colorectală din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican a fost fondată la 20.01.1979. Primul medic-şef al secţiei de proctologie a fost Alexandru Arsenii, care şi-a exercitat funcţiile în perioada 1979-1980. Ulterior a fost succedat la acest post de Petru Prozorovschii (1980-1992), iar din 1992 pînă în prezent, Şeful secţiei este Anatol Vrabii.

Prima asistentă-şefă a fost Iulia Lupaşcu (1979-1991), actualmente această activitate a fost preluată de către Mîndrescu Olga, care continuă această activitate în condiţiile noi de trecere la sistemul de nursing şi asigurări medicale.

Conform ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, N12-p din 25.01.2006, Secţia proctologie a fost numită Secţia chirurgie colorectală.

Secţia include următoarele subdiviziuni funcţionale: 9 saloane cu 30 paturi, sală de manipulaţii (rectoromanoscopie, sigmoidoscopie flexibilă, prelevarea bioptatelor, sfincterometrie, balonografie ect.), sală de proceduri (injecţii intramusculare, intravenoase, colectarea materialului biologic pentru explorări de laborator ect.), sală de pansament (operaţii minore şi manipulaţii chirurgicale, pansamente după operaţii pe canalul anal şi cavitatea abdominală ect.), bloc sanitar, sufragerie, depozit, sală pentru operaţii nr. 3 (etaj 14), care creează premise pentru petrecerea lucrului curativ la un nivel profesional înalt. Calitatea investigaţiilor şi tratamentului pacienţilor este asigurată de medicii secţiei, prin participarea activă la: consultaţiile bolnavilor din policlinica Spitalului Clinic Republican (circa 3800 pacienţi anual), secţiile clinice ale spitalulului, instituţiile curative orăşeneşti şi republicane şi prin practicarea metodelor contemporane de tratament operator a afecţiunilor colorectale (circa 1000 operaţii anual).

Fiind bază clinică a Catedrei nr.2 de Chirurgie USMF “Nicolae Testemiţanu”, în secţia de chirurgie colorectală sînt concentrate multiple studii ştiinţifice şi materiale referitoare la procesul de pregătire profesională a studenţilor anului V-VI de la Facultatea de Medicină Generală şi rezidenţilor în chirurgie. Tematica activităţii ştiinţifico-practice din secţie, la momentul actual, este diversă : inflamaţiile cronice nespecifice ale intestinului gros /boala Crohn şi colita ulceroasă nespecifică/ - doctor în medicină Tudor Timiş; polipozele ereditare şi dobîndite ale rectocolonului - doctor în medicină Lucian Palii; fistulele intestinale şi metodele de reabilitare a bolnavilor colostomizaţi - doctor în medicină Valentin Bendelic; cancerul complicat al colonului şi rectului - doctorand Aurel Gonţa; sindromul de colostază cronică (boala Hirschprung, dolihocolonul, diverticuloza etc.); afecţiunile benigne ale canalului anal etc.

Sub conducerea şefului Catedrei nr. 2 de Chirurgie, doctorului habilitat în medicină, profesorului universitar -Vladimir Hotineanu - au fost pregătite şi susţinute cu succes 4 teze de doctor în ştiinţe medicale : “Tratamentul farmacoterapeutic şi chirurgical în colita ulceroasă nespecifică” - Tudor Timiş /2001/, “Aspecte de diagnostic şi tratament al neoplaziei epiteliale a colonului şi rectului”- Lucian Palii /2005/; “Tactica chirurgicală de reconversie a colonului la pacienţii colostomiaţi în raport cu particularităţile morfo-funcţionale ale ansei excluse”- Valentin Bendelic /2006/, “Managementul diagnostic şi chirurgical în ocluzia de geneză tumorală a colonului” - Aurel Gonţa /aprobată 2007/.

La subiectul cercetărilor ştiinţifice, în cadrul Conferinţelor ştiinţifice universitare, Congreselor naţionale şi internaţionale de Chirurgie, au fost prezentate şi publicate: peste 115 lucrări ştiinţifice, obţinute 11 brevete de inovaţie, propuse peste 20 modificări ale operaţiilor pe colon, rect şi anus.

Actualmente, direcţiile principale de activitate a colectivului Clinicii nr. 2 Chirurgie şi Secţiei chirurgie colorectală constituie: implementarea programului de sănătate în rîndurile populaţiei conform pericolelor abordate de neoplaziile colorectale şi dismotilităţile digestive; elaborarea algoritmului diagnostico-curativ în colostaza cronică; reabilitarea chirurgicală precoce a pacienţilor cu forme segmentare şi totale de colită ulceroasă nespecifică pînă la evaluarea complicaţiilor, a pacienţilor cu slăbiciune a diafragmului pelvin şi aparatului de fixare a rectului, a pacienţilor cu fistule intestinale şi cancer complicat a colonului şi rectului; implementarea metodelor moderne miniinvazive în chirurgia canalului anal şi operaţiilor videoasistate pe colon.

Dările de seamă anuale despre activitatea clinico-chirurgicală a secţiei chirurgie colorectală din ultimii 5 ani demonstrează elocvent sporirea de cîteva ori a numărului de bolnavi trataţi şi operaţiilor realizate, ceea ce demonstrează o pregătire profesională şi coordonare impecabilă din partea personalului medical.

Vă urăm SĂNĂTATE!