Chirurgie viscerală, abdominală și endocrină

Chirurgie viscerală, abdominală și endocrină

Secţia chirurgie viscerală abdominală şi endocrină se formează în anul 2007.

Pînă în 1945, asistenţa chirugicală era acordată de către două secţii chirurgicale cu 40-60 paturi. În 1945, în Moldova  a fost înfiinţat Institutul de Stat de Medicină. Catedrele de chirurgie din cadrul acestei instituţii au fost amplasate în Spitalul Сlinic Republican. În Secţia chirurgie nr. 1 a fost amplasată Catedra de chirurgie condusă, în diferite etape, de profesorii : F. Golub, P. Rîjov, E. Maloman, P. Bîtcă, V. Hotineanu. Prin urmare, secţia adevenit nu doar un centru şttiinţifico-practic, dar şi un centru de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi a multor colaboratori în domeniul sănătăţii din Republica Moldova. În cadrul Secţiei chirurgie nr. 1, a activat primul rector al Institutului de Stat de Medicină - Ipatii Sorocean, care a fost şi un renumit chirurg. Alt om ilustru şi savant care a activat în Secţia chirurgie nr. 1 a fost Nicolae Testemiţanu, (a propus metode originale de fixare a oaselor fracturate) care a devenit rector al institutului de medicină, apoi Ministru al Sănătăţii. A contribuit la pregătirea profesională a cadrelor naţionale în medicină şi a elaborat o nouă concepţie a medicinii rurale.

În cadrul secţiei a activat academicianul Natalia Gherghiu, care a înfiinţat prima Secţie de chirurgie pediatrică din Moldova. Această secţie a fost ulterior dispersată în multiple secţii chirurgicale pentru copii de diferit profil, astăzi reorganizate în Centrul Naţional de Chirurgie Pediatrică “Natalia Gheorghiu”.

În această secţie îşi încep activitatea viitorii profesori, şefi de catedre. Profesorul C. Ţîbîrnă a contribuit la studierea echinococozei şi bolii litiazice. Lucrările sale ştiinţifice şi participarea la diferite forumuri chirurgicale de rang unional şi internaţional au impulsionat lansarea chirurgiei autohtone.

Profesorul C.M. Luţenko se ocupa de hemoragiile gastrointestinale. Prof. Z. Gorbuşina a susţinut teza de doctor habilitat în ştiinţile medicale în domeniul pancreatitei acute. În activitatea ştiinţifică a profesorului V. Pavliuc a fost ciroza hepatică. Prof E. Maloman, împreună cu colaboratorii săi, a fost pionier în Republică în studierea peritonitelor, dezechilibrului hidrosalin şi hormonal în complicaţiile bolii ulceroase şi litiazice. Profesorul A. Spînu a studiat aspectele chirurgicale în tratamentul chirurgical al australian pokies games online bolii ulceroase. Doctorul habilitat în medicină E. Covali a devenit unul dintre primii laparascopişti din Moldova.

În anul 1977, are loc transferul Spitalului Clinic Republican în clădire nouă. Odată cu aceasta, demarează o nouă etapă în activitatea spitalului. Spitalul este înzestrat cu tehnică medicală performantă, se diversifică serviciile medicale specializate. Fosta Secţie chirurgie nr. 1 este reorganizată în  Secţia chirurgie gastrică şi proctologie, care în 1979, se dispersează în Secţia gastrochirurgie şi Secţia proctologie. Catedra de chirurgie condusă de prof P. Bîtcă se ocupă  intens de tratamentul chirurgical al bolii ulceroase, introduce fără echivoc vagotomia în toate variantele sale, ca metodă larg răspîndită în chirurgia occidentală. Pentru aceasta se organizează laboratorul de studiere a secreţiei gastrice.

Se efectuează prima în Republică rezecţie pancreatoduodenală, se pune baza operaţiilor reconstructive la stomac şi căilor biliare extrahepatice şi a chirugiei pancreatitei cronice. O problemă deosebită devine tactica în fistulele gastrointestinale. Apogeul activităţii sale a fost studierea aprofundată a peritonitelor postoperatorii. Acest studiu se soldează cu teza de doctor habilitat în ştiinţele medicale a Savantului Vladimir Hotineanu.

Pentru prima dată în Republică, în peritonită se practică abdomenul deschis, care a ameliorat spectaculos rezultatele tratamentului peritonitelor postoperatorii, letalitatea s-a micşorat de  la 80-90% la 28-30%. În peritonitele pe fond de dehiscenţe anastomotice au fost elaborate noi tehnici, noi viziuni în evoluţia procesului nou patologic şi corecţia medico-chirurgicală. În secţie se concentrează tot mai mulţi pacienţi cu peritonite postoperatorii din toată Republica. Aceasta a contribuit la deschiderea paturilor de reanimare septică iniţial în cadrul Secţiei gastrochirurgie, iar mai tîrziu s-a format Secţia reanimare septică, iar în 1991 - Secţia chirurgie septico-abdominală  Din 1991, Şef de catedră devine  profesorul V. Hotineanu, care în baza lucrului ştiinţifico-practic contribuie la practicarea operaţiilor reconstructive la stomac şi căile biliare extrahepatice.

Se folosesc pe larg noi metode de diagnostic precum: endoscopia, ecoscopia, puncţia ecoghidată, colangio-pancreatografia retrogradă, tomografia computerizată, tomografia spiralată, rezonanţa magnetică, doplerografia în ciroza hepatică, scintigrafia funcţională a ficatului, care au contribuit la ameliorarea diagnosticului şi tacticii medico-chirurgicale în  patologia căilor biliare, pancreasului şi ficatului. În legătură cu aceasta, se lărgeşte spectrul de operaţii în cancerul pancreatobiliar, cum ar fi rezecţiile pancreatoduodenale, rezecţia de pancreas, excereza de coledoc, se montează bay-passul biliodigestiv extern. Apar noi viziuni în patologia coledocului – megalocoledocul, pentru care s-a elaborat excereza de coledoc. În creştere se află numărul de pacienţi operaţi pentru pancreatita cronică la care se practică anastomozele pancreatojejunale uneori asociate cu anastomoză bispiculată cu căile biliare, elaborată în clinică, splanhectomie toracoscopică. Se introduce rezecţia de ficat pentru formaţiunile de volum hepatice.

O amploare a luat corecţia chirurgicală a hipertensiunii portale. Se introduce colecistectomia laparascopică, efectuată pînă la 80 % din pacienţi cu boala litiazică. Endoscopic se rezolvă în majoritatea cazurilor diagnosticul şi deblocarea căilor biliare în icterul mecanic. Se studiază aprofundat eşecul tratamentului medicamentos şi rezecţiilor gastrice tip Bilroth –I, vagotomiilor selective la o serie de pacienţi ulceroşi. Pentru studierea acestui fenomen se organizează un grup de specialişti, laborator funcţional a stomacului şi duodenului. În rezultat, s-a constatat că fenomenul dat apare la pacienţi  cu malrotaţie duodenală . Reieşind din această concepţie, se abandonează rezecţia gastrică tip Bilroth-I, practicîndu-se numai operaţiile decompresive tip Roux şi omega, care au ameliorat brusc rezultatul funcţional al tratamentului chirurgical al bolii ulceroase.

În ultimii ani, s-a introdus pH-metria gastrică şi electrogastroenterografia/24 ore în patologia gastroduodenală.
Un loc deosebit în activitatea chirurgicală a secţiei îl ocupă chirurgia endocrină, iniţial limitată prin chirurgia glandei tiroide. În anii ‘90 chirurgia endocrină a început să includă şi adrenalele şi timusul. În hipoparatiroidism se implantează cu succes transplantul de os.
În hernia hiatală şi patologia timusului şi adrenalelor se practică chirurgia miniinvazivă.
S-a elaborat o concepţie nouă în chirurgia abdominală de urgenţă, care prevede urgentarea la maximum a intervenţiilor chirurgicale în hemoragiile ulceroase şi colecistitele acute. Astfel s-au micşorat complicaţiile postoperatoriii, letalitatea şi durata medie de spitalizare.
Au fost pregătiţi zeci de medici rezidenţi. În secţie şi-au perfecţionat cunoştinţele în diferite domenii ale chirurgiei abdominale mulţi chirurgi din Republică.
În toată perioada de existenţă a secţiei, membrii echipei medicale au activat în calitate de consultanţi în spitalele din Republică şi au efectuat un lucru enorm pe linia aviaţiei sanitare.
Această gamă mare de probleme medico-ştiinţifice puteau fi rezolvate doar în cadrul unei singure secţii chirurgicale şi de aceea, la 1 ianuarie 2007, Secţia gastrochirurgie este devizată din nou, de data aceasta în Secţia chirurgie viscerală, abdominlă şi endocrină şi în Secţia chirurgie hepatobiliară şi pancreatică.

Acest volum enorm de lucru a fost efectuat de o echipă medical de chirurgi şi lucrători ştiinţifici iluştri. Un aport considerabil l-au adus şefii de secţie: L. Fridman, Kukina, V. Pavliuc, Krasnopolski, E. Solomatin, Gh. Brînză; colaboratorii catedrelor chirurgicale şi medicii secţiei: N. Tarasov, Dukelskaia, I. Melnic, Kriukov, S. Groza, Gh. Sorocean, Ş. Şapiro, I. Fabricantova, A. Axelrod, Sveatcenko, I. Şeremet, I. Rînguţkaia, V. Botoşanu, E. Cetulean, V. Jabanovski,  A. Aptecareva, Iu.Serpuhovitin, S. Serpuhovitin, A. Bilenco, S. Chitic, N. Fagurel, P. Dobik, D. Doneţ, D. Gorea, Z. Karagaţ, A. Ababii şi alţii.

La momentul actual, aceste tradiţii sînt prelungite prin activitatea sa fructuoasă de conferenţiarii: V. Cazacov, V. Tiron, Gh. Musteaţă (Şef secţie chirurgie hepatobiliopancreatică), A. Oprea; medicii: M. Moscaliuc, O. Tabac, O. Dubinin. La activitatea secţiei s-a alăturat şi noua generaţie de lucrători ştiinţifici şi chirurgi: doctorul habilitat în medicină A. Hotineanu,  doctorii în medicină: A. Cazac, A. Ferdohleb, M. Bujac ş.a.

Perspectiva activităţii secţiei constă în elaborarea şi introducerea noilor metode de diagnostic şi tratament al patologiei chirurgicale a tractului digestiv cu ulterioara lor răspîndire în cadrul spitalelor din  Republică.

Vă urăm SĂNĂTATE!