TI chirurgie cardiovasculară

Secţia Reanimare chirurgie cardiovasculară este parte integrantă  a Departamentului de Cardiochirurgie din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican,  transferat în componenţa instituţiei în anul 2011. Urmărind parcursul evoluţiei profesionale a  secţiei, menţionăm că prin  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 350 din 24.12.2002 “Cu privire la crearea Centrului Ştiinţifico-Practic de Chirurgie cardiovasculară în Republica Moldova”, au fost consolidate bazele activităţii cardiochirurgicale, Centrul activînd în segmentul Spitalului Clinic Republican şi a Institutului Cardiologic.  

Secţia Reanimare chirurgie cardiovasculară aplică metodele de anestezie atît în operaţiile urgente, cît şi în cazul celor planificate. Sînt internaţi pacienţi după intervenţii chirurgicale pe cord închis/deschis, fiind reţinuţi la terapia intensivă între 48-72 ore, pentru a asigura ventilaţia adecvată şi stabilitate hemodinamică, inconsecvenţa fiind determinată şi de efectul by-passului pulmonar.

În sala de operaţie bolnavilor li se montează multiple linii vasculare, tuburi şi catetere, linii venoase centrale şi periferice, catetere Swan-Ganz, electrozi şi stimulare intraarterială sau intraventriculară, sonda nasogastrică, tuburi de dren pleural şi mediastinal, cateter de vezica urinară şi în artera radială sau femurală. Îngrijirea bolnavului cardiovascular necesită din partea personalului medical cunoştinţe specifice patologiei cardiovasculare: noţiuni de anatomie şi fiziologie a cordului, capacitatea de a recunoaşte şi a interpreta anumite simptome şi semen din sfera cardiovasculară, noţiune de ECG, cunoştinţe în domeniul tehnicilor de monitorizare invazivă/neinvazivă, a modalităţilor de folosire a defibrilatorului, precum şi cunăştinţe farmacologice.

 Secţia îşi axează activitatea pe următoarele direcţii:

  • pacienţii se află sub supraveghere şi monitorizare permanentă şi intensivă;
  • detubarea este efectuată de către medic atunci cînd pacientul este conştient (treaz), procedura fiind urmată de administrarea O pe mască;
  • supravegherea mişcărilor respiratorii, ascultarea bilaterală a plămînilor, urmărirea drenurilor aspirative toracice şi controlul pulmonar radiologic;
  • urmărirea pansamentelor şi a drenurilor, a semnelor clinice, precum şi a rezultatelor de laborator pentru depistarea unei eventuale hemoragii postoperatorii;
  • gimnastică respiratorie precoce: fizioterapie, exerciţii respiratorii.

Secţia Reanimare chirurgie cardiovasculară este dotată cu utilaj medical performant, cum ar fi: monitoare, servoventilatoare, defibrilatoare, aspiratoare, infuziomate, etc.

Vă urăm SĂNĂTATE!