Reumatologie

Reumatologie

Reumatologia reprezintă o ramură a medicinii interne, care se ocupă de diagnosticul şi tratamentul bolilor reumatice şi musculoscheletale, incluzînd maladiile difuze ale ţesutului conjunctiv, spondiloartritele seronegative, vasculitele sistemice,  maladiile degenerative osteoarticulare, precum şi diverse alte sindroame reumatologice, din cadrul diferitor altor maladii. Ca disciplină medicală specializată în Republica Moldova, reumatologia îşi are începutul în anul 1977, cînd  în Spitalul Clinic Republican s-a deschis secţia respectivă cu 40 de paturi. Împreună cu 2 cabinete consultative din Policlinica Republicană, s-a creat Centrul Republican de Reumatologie. Pe lîngă activitatea consultativă, fiind şi bază clinică a USMF „N. Testemiţanu”, secţia a devenit un centru de cercetări ştiinţifice, didactic pentru studenţii medici, didactico-metodic pentru procesul de formare profesională continuă.

În procesul de constituire a serviciului, împreună cu dna Victoria Juc, şefa secţiei  Reumatologie, şi-au dat concursul: şeful catedrei Medicină Internă a Facultăţii Perfecţionare a Medicilor, Dr. Conferenţiar R. Coşciuc, colaboratorii acestei catedre: Gh. Neghină,V. Mişcenko, A. Parno, M. Gurkina, V. Dobă, V. Kavnaţkii, V. Serpuhovitina, M. Mazur, M. Moşneaga, L. Cheaburu) şi colaboratorii SCR: S. Buşman, L. Kliucinikova, V. Pomeranţev, A. Cernei. Acest colectiv a creat baza activităţii consultativ-curative, organizatorico-metodice şi ştiinţifice în domeniul reumatologiei.

Profesionalismul înalt al colaboratorilor clinicii a permis practicarea celei mai moderne metode de tratament. Cercetarea sulfoproteoglicanilor în plasma sanguină (R. Coşciuc , V. Dobă), tratamentul cu glucocorticoizi şi ciclofosfamidă intra-articular (V. Dobă,V. Juc), studierea determinantelor genetice şi particularităţilor sistemului de oxidativ la pacienţii cu sclerodermie sistemică (V. Juc, M. Moşneaga), studierea diferitor particularităţi clinico-paraclnice la pacienţii cu lupus eritematos sistemic (C. Babiuc, R. Pascal, T. Beleuţă), spondilartritei anchilozante (A. Moşneaga) sînt cîteva file din activitatea ştiinţifică a Centrului de Reumatologie. Cercetările genetice începute în 1978 (L. Kalinina) prin determinarea antigenelor de histocompatibilitate (HLA-A, B, C), au permis evaluarea riscului diferitor maladii reumatice în Republica Moldova. Cercetările imunologice au creat premise pentru tratamentul imunomodulator, cercetarea sistemelor anti-oxidante şi de coagulare au condus la precizarea unor momente patogenetice în bolile reumatice.

A fost creat un sistem de evidenţă dispensară a pacienţilor reumatici, iniţial pentru pacienţii cu febră reumatismală (M. Gurkina, A. Ştîrbul, V. Mişcenco, A. Parno). Bicilinoprofilaxia anuală a redus dramatic (de 3-4 ori) rata recidivelor acestei maladii.

Direcţiile cercetărilor de astăzi sînt: particularităţile lupusului eritematos sistemic, sclerodermiei sistemice, artritei reumatoide, artritelor serumnegative etc. Colaboratorii secţiei participă cu lucrări şi rapoarte la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, au stagii în Centre de reumatologie din Germania, Franţa, Italia, Institutul de Reumatologie din Moscova, sînt membri ai organizaţiilor profesioniste (Liga combaterii bolilor reumatice din RM, EULAR, EUSTAR).

Situaţia actuală din Republica Moldova (socio-economică, ecologică etc.) influenţează starea sănătăţii, modificînd evoluţia unor boli, starea reactivităţii organismului, fapt ce pune noi probleme în faţa noastră. Astfel noi constatăm tendinţa de apariţie a unor forme evolutive agresive, polirezistente la tratament de artrită reumatoidă, artrită reactivă, creşterea incidenţei formelor mixte ale bolilor de sistem, apariţia noilor cauze ale bolilor reumatice etc. Datorită sporirii longevităţii creşte incidenţa bolilor osteo-articulare degenerative, fapt ce modifică spectrul intereselor profesionale ale reumatologilor.

Din anul 2004 secţia reumatologie activează în condiţiile asigurărilor obligatorii în medicină, fapt ce a schimbat dramatic funcţionarea serviciului prin finanţare ritmică, sporirea accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale specializate. Astfel cu suportul CNAM, secţia reumatologie a Spitalului Clinic Republican, în anii 2006-2007, realizează programe de profilaxie a bolilor reumatice (profilaxia osteoporozei prin administrare de calcitonină). Se aşteaptă realizarea proiectelor de implementare a terapiei biologice pacienţilor cu: artrită reumatoidă, spondilartrită anchilozantă, artropatie psoriazică, lupus eritematos sistemic, rezistente la tratamentul tradiţional. Aceste implementări sînt imposibile fără suportul financiar al CNAM.

Condiţiile actuale în care activează secţia reumatologie (starea socio-economică, realizările contemporane ale medicinii, integrarea europeană etc.), determină sarcinile şi obiectivele activităţii noastre:

  1. Intensificarea activităţii de profilaxie în rîndurile populaţiei prin ridicarea nivelului cunoştinţelor medico-igienice, asanarea focarelor de infecţie;
  2. Asistenţa consultativă specializată şi metodică acordată medicilor din sectorul primar şi secundar al Sistemului de Sănătate din Republica Moldova;
  3. Atragerea atenţiei autorităţilor medicale (Ministerul Sănătăţii, CNAM) asupra soluţionării problemelor persoanelor ce suferă de boli reumatismale;
  4. Integrarea sistemului de sănătate din Republica Moldova în sistemul european prin participarea mai largă la proiecte de cercetări internaţionale, implementarea metodelor contemporane de diagnostic şi tratament.

Astăzi, Secţia reumatologie a SCR activează la baza Clinicii Medicale N 5 Reumatologie şi Nefrologie, sub igida Doamnei Profesor Universitar Liliana Groppa. În secţia noastră activează medici competenţi şi experimentaţi precum  Inga Bodrug, Lia Ghişlari, Eugen Russu. Avem un colectiv responsabil şi profesionist de asistente medicale, sub conducerea asistentei superioare Doamna Elena Zubco. În Policlinica Republicană activează 2 medici reumatologi competenţi  de categorie superioară , Doamna Liudmila Cliucinicova şi Aurelia Migaevschi, cu care conlucrăm şi care efectuiază un lucru enorm.

Secţia noastră dispune de 30 de paturi. Beneficiază de tratament staţionar aproximativ 1300 de pacienţi şi acest număr  este în permanentă  creştere an de an. Datorită folosirii raţionale a medicamentelor citotoxice şi corticosteroizilor , în conformitate cu standardele internaţionale, colectivul serviciului reumatologie a reuşit să minimalizeze letalitatea la pacienţii cu LES, vasculită sistemică, boli mixte ale ţesutului conjunctiv, să obţină un control adecvat al evoluţiei artritei reumatoide, spondilartritei anchilozante, artropatiei psoriazice etc.

În perspectivă sarcinele şi obiectivele noastre sunt următoarele:

  1. Implementarea cît mai largă a metodelor contemporane de diagnostic şi de tratament, în special a tratamentului biologic
  2. Participarea tuturor colaboratorilor clinicii la proectele de cercetări internaţionale, ceia ce ar facilita integrarea Sistemului de Sănătate din Republica Moldova în Sistemul de Sănătate European.
  3. Implementarea activităţii de profilaxie a maladiilor reumatice în rîndurile populaţiei prin ridicarea nivelului de cunoştinţe medico-igienice şi şcolarizarea pacienţilor cu Artrită reumatoidă, Lupus Eritematos Sistemic, Osteoartroză deformantă, şi alte maladii reumatice.
  4. Creşterea nivelului de competenţă şi responsabilitate a tuturor colaboratorilor secţiei noastre, precum  şi a celorlalte secţii cu care conlucrăm.

Toate acestea ni le propunem cu scopul de a onora, prin demnitate, profesia de  lucrăror medical, astfel ca orice pacient care se tratează în secţia reumatologie să fie satisfăcut de nivelul şi calitatea asistenţei medicale acordate.

Vă urăm SĂNĂTATE!