Cabinetul chirurgie endourologică

Cabinetul chirurgie endourologică

Serviciul urologic din Republica Moldova are o dezvoltare ascendentă, la baza căreia se află Spitalul Clinic Republican, care a fost permanent promotorul dezvoltării serviciilor specializate din ţară.

Pînă în anul 1955, în Republica Moldova nu au existat secţii specializate de urologie, bolnavii de acest profil fiind trataţi în secţiile de chirurgie generală. Pentru prima dată, în 1955, în incinta SCR, a fost organizată prima secţie de urologie cu 25 de paturi, care a fost condusă de profesorul Solomon Goligorschii, el fiind primul şef de secţie care mai tîrziu, în 1962, a iniţiat cursul de Urologie/ Acest curs era în componenţa Catedrei de Chirurgie Facultativă, condusă de profesorul Nicolae Anestiade din cadrul Institutului de Medicină din Chişinău. Din 1962, în secţie funcţionează pînă la 50 de paturi. În această perioadă pînă în anul 1963, secţia este condusă de Nicolae Nacu, apoi,  pînă în 1965, funcţia de şef secţie Urologie îi revine dlui Alexei Gaţîf.

În perioada anilor 1965-1974, secţia de urologie este condusă de către Mihai Bîrsan. Din 1971 pentru prima dată în Institutul de Medicină din Chişinău, la baza clinică a SCR se organizează Catedra de Urologie, condusă pînă în 1974 de către conferenţiarul Ana Axelrod. În perioada anilor 1974-2000, catedra este condusă de conferenţiarul Mihai Bîrsan. Din anul 2000 pînă în prezent, catedra este condusă de profesorul Adrian Tănase. Actualmente, la această catedră, care are baza clinică SCR, activează 4 conferenţiari doctori în medicină şi 2 asistenţi universitari.

În perioada anilor 1974-1975, secţia de urologie activa în frunte cu Pavel Gavrilaşenco, iar în 1975, funcţia de şef de secţie Urologie este preluată de Eugen Iuhtimovschi, responsabil în prezent de cabinetul de andrologie din cadrul secţiei consultativ-policlinică a SCR.

Odată cu trecerea în clădirea nouă, în 1977, secţia de urologie este dislocată la etajul 10 şi numărul de paturi se extinde pînă la cifra de 80. Din 1981 pînă în prezent, secţia este condusă de medicul urolog de categorie superioară, Constantin Lupaşco.

Potenţialul practic şi ştiinţific în clinică creşte vertiginos. Actualmente, în secţia de urologie, funcţionează 60 de paturi şi activează 12 medici urologi. Din cei 12 medici, 8 au categorie de calificare superioară, 3 medici – categorie de calificare I şi un medic cu categorie de calificare II. Din numărul total de medici care activează în secţie, 4 au grad ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale. Anual, în secţia Urologie a SCR, se tratează în jur de 1700-1800 pacienţi şi se efectuiază în jur de 1500 de intervenţii chirurgicale deschise şi endoscopice. Raportul procentual al intervenţiilor chirurgicale deschise şi endoscopice reprezintă 52% la 48%. Din grupul intervenţiilor chirurgicale deschise, cele mai frecvente operaţii se efectuiază pentru extragerea de calculi din rinichi, ureter, vezica urinară, nefrectomii, operaţii de enucleere a adenomului de prostată, operaţii plastice la ureter şi uretră, operaţii pentru rezolvarea incontenenţei urinare, rezecţia fistulelor vezico-vaginale ş.a. Din grupul intervenţiilor endoscopice, cele mai frecvente operaţii efectuate sînt: rezecţia transuretrală a prostatei în caz de adenom de prostată, rezecţia transuretrală a vezicii urinare în caz de tumori, ureteroscopii cu extragere de calculi, uretrotomii interneoptice, biopsii. Din aprilie 2011, s-a relansat cabinetul de Litotriţie Extracorporeală cu unde de SOC (ESWL) şi intervenţii endourologice. Datorită relansării a fost posibilă efectuarea apeste 1500 de şedinţe. Costul procedurii este de 2106 MDL, iar şedinţele pacienţilor care beneficiază de poliţe de asigurare medicală obligatorie sînt acoperite de CNAM.

Tot în cadrul secţiei de urologie se efectuiază intervenţii laparoscopice pentru chisturile renale, puncţia cu sclerozare a chistului renal şi puncţia biopsie randomizată a prostatei.

Actualmente, graţie susţinerii financiare din partea Guvernului Austriei au fost procurate echipamente ce permit implementarea în clinica noastră a metodelor contemporane miniinvazive de tratament, cum sînt:

  1. Nefrolitotomia percutanată metodă chirurgicală de extragere a calculilor renali.
  2. TUR vaporizare (vaporizare transuretrală) pentru tumorile de prostată şi vezica urinară.
  3. TUR bipolar (rezecţia transuretrală a prostatei cu rezectoscop bipolar)/
  4. Litotriţie enoscopică de contact.
  5. Ureteroscopia flexibilă pentru explorarea endoscopică a ureterului.

           Graţie implementării tehnologiilor noi, se vor mări substanţial numărul de pacienţi trataţi, care poate să ajungă pînă la 2000 de pacienţi anual, vor creşte numărul intervenţiilor endoscopice faţă de cele deschise cu raport procentual de 70% la 30% şi se va micşora numărul de zile de spitalizare cu 3-4 zile (actualmente durata medie de spitalizare constituie 9,3 zile).

Vă urăm SĂNĂTATE!