Chirurgie vasculară

Chirurgie vasculară

Chirurgia vasculară reprezintă un domeniu relativ tînăr, în dezvoltare continuă,  a chirurgiei şi imagisticii invazive, avînd în vizor patologia congenitală şi dobîndită a vaselor sangvine arteriale şi venoase. Patologia vaselor sangvine magistrale reprezintă un grup foarte vast de afecţiuni ce cuprind arii extinse de ţesuturi şi organe la nivelul întregului organism, cu evoluţie acută sau cronică, continuă şi progresivă, de aceea neefectuarea diagnosticului la timp sau efectuarea lui întîrziată poate avea urmări cele mai nefaste pentru pacient, începînd cu ulcere trofice extinse şi terminînd cu accidente vasculare ischemice cerebrale (ictusuri), gangrene şi moarte subită prin tromboembolii pulmonare, hemoragii masive prin rupturi ale anevrismelor aortei abdominale sau periferice. Iată de ce este foarte important ca pacienţii să beneficieze la timp de consultaţia chirurgului vascular (altfel angiochirurgului) şi de tratamentul profesionist în ceea ce priveşte acest grup de nozologii.

Secţia Chirurgie vasculară în cadrul Spitalului Clinic Republican activează în acest domeniu din anul 1977.

Răspindirea largă a afecţiunilor vasculare, cu tendinţa sporirii numărului absolut de bolnavi pune în faţa specialiştilor o sarcină deosebit de grea în intenţia resolvării ei. Mortalitatea sporită şi invalidizarea precoce a pacienţilor cu afecţiuni vasculare dictează necesitatea dezvoltării continui a acestui serviciu în republică. De la momentul formării serviciului de chirurgie vasculară avem experienţa a peste 35000 de operaţii pe sistemul arterial şi venos. Se practică toate genurile de operaţii vasculare, cum ar fi cele cu scop de corecţie a circulaţiei cerebrale pentru prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, operaţii de restabilire a circulaţiei pe aorta şi arterele periferice în cazul proceselor ocluzive care duc la procese gangrenoase pe membre cu pericolul amputaţiei, operaţii flebologice cu scop curativ şi cosmetic în cazul dilatării varicoase a membrelor care deseori aduc la formarea ulcerelor trofice, tromboze, exeme cu pierderea capacităţii de muncă la o vîrstă relativ tînără.

Datorită creşterii nivelului tehnico-ştiinţific în medicină, astăzi sunt posibilităţi moderne de diagnostic invaziv şi neinvaziv: angiografie, dupex-scanare, tomografie computerizată, rezonanţa magnetică nucleară.

Au devenit posibile şi operaţiile endovasculare care se practică cu aparate sofisticate moderne, fără a face incizii, scurtînd durata de spitalizare la 2-3 zile.

În cadrul Secţiei se efectuiază la nivel profesional înalt tot spectrul de intervenţii chirurgicale recostructive în: patologia ocluziv-stenotică, patologii congenitale şi dobîndite, traumatisme şi consecinţele lor în segmentului extracranian al arterelor carotide, arterelor vertebrale, în segmentul subclavio-axilo-brahio-distal, patologia aortei abdominale şi ramurilor viscerale impare, în patologia arterelor renale, în patologia arterelor iliace, femurale, poplitee şi tibiale. Se efectuează operaţii reconstructive atît primare, cît şi repetate în patologia sistemului arterial.

Echipa medicală din cadrul Secţiei are cea mai mare experienţă din republică în privinţa efectuării corecte şi calificate a intervenţiilor chirurgicale pe sistemul venos superficial (boala varicoasă, recidiva bolii varicoase, varicele secundare în sindroamele posttrombotice ale membrelor inferioare cu sau fără modificări trofice lipodermale) şi sistemul venos profund (patologia venei cave inferioare în tumorile de rinichi, tumorile retroperitoneale cu invazia peretelui venei cave inferioare, venelor iliace, trombozele venoase acute cu trombi flotanţi) . În ultimii ani, iau amploare metodele puţin invazive, endovasculare de tratament a patologiilor vasculare, inclusiv în tratamentul endovascular al miomului uterin.

În cadrul serviciului republican AVIASAN, asistenţa în patologiile vasculare acute se prestează în regim non-stop.

O importanţă deosebită în profilaxia şi tratamentul afecţiunilor vasculare o constituie corecţia factorilor de risc ca dislipidemia, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, fumatul, obezitatea, sedentarismul. Propagarea modului sănătos de viata şi dezvoltarea cultului sănătăţii este scopul final al activităţii noastre.

Vă urăm SĂNĂTATE!