Terapie generală cu alergologie

Terapie generală cu alergologie

Maladiile alergice în RM au fost şi rămîn o enigma, care şi în prezent atrage atenţia atît medicilor alergologi, cît şi a altor specialişti. Frecvenţa bolilor alergice este legată de localizarea geografică a RM: predominarea timpului cald cu o perioada lungă de polenizare, flora şi fauna bogată, cultivarea masivă a tutunului, chimizarea fără control a gospogăriei rurale, dezvoltarea industriei medicamentoase.
SCR, fiind instituţia superioară de asistenţă medicală în Moldova, nu a lăsat fără atenţie corespunzătoare patologie alergologică. 
În anul 1968 a avut loc legalizarea profesiei de medic-alergolog: a fost deschis primul cabinet alergologic în Republica noastră în cadrul Secţiei consultative-policlinică din cadrul SCR. 
Peste 10 ani, în anul 1978, a fost deschisă secţia alergologie în cadrul SCR, care constituie unica secţie specializată în RM pînă la ziua de azi.
Iniţial, secţia se desfăşura pe 40 paturi, în cadrul ei activau 4 medici şi şef secţiei. Pentru pacienţi ambulatori funcţiona 1 cabinet alergologic cu 2 medici.
În prezent asistenţa alergologică programată şi de urgenţă se acordă pe 30 paturi. Secţia alergologie este baza clinică a Catedrei de Medicina Internă №1 a USMF “N. Testemiţanu”, Şef clinica Pneumologie/Alergologie, şef catedră – profesor universitar, D.H.Ş.M. Victor Botnaru, care contribuie la îmbunătăţirea asistentei medicale a pacienţilor cu maladii alergice din toată Republica prin lucrul de diagnostic, curative, metodologic.
 În Secţia consultativ-policlinică funcţionează 2 cabinete alergologice pentru pacienţi ambulatori, unde se stabileşte diagnosticul şi se efectuează examinarea în aspect alergologic şi imunologic.
Secţia alergologie a IMSP SCR este baza clinică universitară pentru studenţi, rezidenţi şi ordinatori clinici în domeniu alergologie şi imunologie.

Serviciul alergologic prestează următoarele servicii:

 • imunoterapie specifică
 • instruirea pacienţilor alergici şi a familiilor lor
 • testarea în vitro a alergenilor
 • diagnosticul etiologic şi tratament bolilor alergice
 • hiposensibilizarea specifică şi nespecifică
 • testare cutanată şi epicutanată, fototest
 • tratamente de imunostimulare
 • testări psihologice şi consiliere psihologică a bolnavilor alergici

Se efectuează volumul modern de investigaţii şi tratament (status imun umoral şi celular, determinarea sensibilizării la medicamente, determinarea activităţii limfocitelor, hormonal enzimatice, anticorpi la paraziţi, investigaţiile bacteriologice.

La baza secţiei alergologie I.M.S.P. SCR este creată „Şcoala pacientului cu Astmul bronşic”, care activează din ianuarie 2010  săptămînal.

Structura nozologică a pacienţilor trataţi în secţia Alergologie:

 • Bolile aparatului respirator
 • Bolile pielei şi ţesutului celular subcutanat 
 • Edem angioneurotic      
 •  Şoc anafilactic                  
 • Alergie medicamentoasă.       

Secţie alergologie are următoarele obiective majore:

 • sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţa medicală de performanţă;
 • asigurarea la nivel terţiar a asistenţei medicale pentru cazurile medicale complexe ce nu pot fi rezolvate la nivelul raional sau municipal;
 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional şi tehnologic în domeniu alergologie, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectării drepturilor acestuia;
 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul alergologie cu implementarea în practică a rezultatelor benefice.

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor menţionate secţia alergologie are următoarele atribuţii:

 • prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu actele normative în vigoare în domeniul alergologie ;
 • prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale în domeniul alergologie;
 • prestarea contra plată a serviciilor medicale în baza actelor normative în vigoare în domeniul alergologie în domeniul alergologieefectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul alergologie, vizând măsuri de organizare, diagnostic şi tratament la etapa prespitalicească şi spitalicească;
 • implementarea tehnologiilor performante, orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi calităţii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate, etc.);
 • asigurarea conlucrării cu alţi prestatori de servicii medicale, pentru asigurarea integrităţii şi continuităţii tratamentului, respectării etapizării asistenţei medicale;
 • organizarea şi participarea la congrese, conferinţe tematice şi alte foruri ştiinţifice în domeniile de activitate ( Conferinţele şi seminarele, organizate de MS RM şi USMF „ N. Testemiţanu”, Sesiunii de instruire „Manajementul Maladiilor în baza Protocoalelor Clinice Naţionale şi Instituţionale”, Şedinţele Societăţii Alergologilor din Moldova, Şedinţele  Societăţii Medicina Internă,  Conferinţele Clinice şi Clinico-morfopatologice pe spital, Sammit-ul Internaţional al ţărilor CSI, Perfecţionarea tematică „Alergologie şi Imunologie Clinică”- USMF, „N. Testemiţanu” ).

Scopul principal al secţiei alergologie a I.M.S.P. Spitalul Clinic Republican este ameliorarea sănătăţii populaţiei Republicii Moldova cu maladii alergice prin organizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale, bazate pe tehnologii medicale de înaltă performanţă şi prestarea serviciilor medicale eficiente şi calitative, efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul medicinii.

 

Vă urăm SĂNĂTATE!